Categorieën
lyriek

IC – level 2 – zoom +5

[IC is een spel op basis van mijn cyclus ‘indringende cirkelzagen’  – een ‘cirkelzaag’ of level in het spel is een  sonnet waarvan men (minimaal) het eerste kwatrijn  dient te herhalen ter indicatie dat de tekst normaliter eindeloos doorloopt in een lus – er zijn 14 levels  –  de sonnetten kunnen door de speler ter verhoging van de fun worden open geplooid tot grotere tekstruimtes, een beetje zoals inzoomen op een prentje –  de  personages die erin figureren, flaneren er  fictief maar zijn natuurlijk gebaseerd op waar gebeurende feiten – de manier van spelen hangt af van de wijze van uitvoering van de tekst (code) en van het aantal spelers – overbodig allicht: je kan het spel niet winnen ]

“U, de speler”

dv 2011, pastel on paper, computer enhanced, 883×1244 pixels

U, de speler, die onder de armoedigen rijk is,
De hitsige, die onder de machtelozen machtig
& Onder de noodlijdenden vraatzuchtig is,

U, de wijze, die het prijskaartje kent & de versheidsdatum
Van de Waarheid in de rekken van uw supermarkten, u,
Die uw tijd verdoet in het velourse blauw van uw vertrekken,
Waar U die zich de schouder strelen laat door opgekocht verlangen:

Uw huid is van leer & met naden gestikt als een jas
& U zakt strak als een lijk in uw kussens & onder uw wielen
Kraken zwart de slakken van uw slijmerige ziel

& Uw hart gaat tekeer & uw bloed klopt alsof & met spijt
& In het grijs vermaalt u grijs de asse van schoonheid
& Overal waar u gaat verspreidt zich het dorre, verstokt

Al het leven want uw verfijnde handen strooien droogte,
Uw ogen zijn kraters van vuur & uw mond spuwt
Op al het vlees dat u zo hebben wil een bijtend zuur.

& Ziet, uw dag komt aan, uw nummer komt vooraan te staan
Men opent uw hart als een verduurde ballon & uw stof gutst
Er uit (het applaus Applaus opent dreigend de handjes)

& In de slipstream der crashende markten verprutsten
Uw kinderen uw rijkdom met fierte in ere van Racha, het loeder.
& Het jongetje Wij krijst u na met het molm in zijn tandjes

& Uw slaafjes  roepen nog luide uw verheerlijkte naam
& Men juicht in de naam van uw land, & van g*d, & zijn moeder.

spelpersonages, in volgorde van verschijnen:

 • Ik, de vrezende, voorheen bekend als  zanger Izeganz, gerespawned  ergens dicht bij het Einde
 • de stad, die naar lijken kleurt, een westerse metropool in verval die stilaan een eigen bewustzijn krijgt en ten allen prijze in leven wil blijven.
 • U, de speler, hypokriet & mijn gelijke, verblind & gevangen in het tumult van emotie & tijd
 • Racha, de moeder van g*d, summum van koopkracht, een kwaadaardig loeder die haar onsterfelijke zoon bij geboorte trachtte te doden omdat hij niks  waard was.
 • het jongetje Wij, een mormeltje mismaakt naar het beeld van g*d, dat als secundair speldoel herhaaldelijk wreedaardig moet worden omgebracht
 • Er, een singulariteit waar iedereen naartoe wil
 • Men, een naamloze, amorfe meute stadsbewoners. Let op: als Men in contact komt met het bloed van het jongetje Wij, treedt er een fatale meltdown op: Game Over!
 • Jij, het frêle meisje dat niets ziet & alles voelt, niets kan doen & alles verandert

***************** IC HELP SCREEN******************************
Press ESC key to return to GAME

RULES OF ENGAGEMENT (@ language code = NL)†

 1. zie dat jij het morele initiatief hebt
 2. zoek een creatief alternatief voor geweld
 3. bevestig je eigen menselijkheid en waardigheid als persoon
 4. bestrijd geweld met humor, maak het ridicuul
 5. doorbreek de cyclus van de vernedering
 6. weiger toe te geven, weiger de inferieure positie aan te nemen
 7. stel de onrechtvaardigheid van het systeem aan de kaak
 8. neem controle over de machtsdynamiek
 9. beschaam de verdrukker tot hij berouw toont
 10. wijk niet, nooit
 11. zorg ervoor dat de machthebbers beslissingen moeten nemen waar ze niet op voorbereid zijn
 12. herken je eigen macht
 13. wees bereid te lijden in plaats van wraak te nemen
 14. dwing de onderdrukker om jou in een ander daglicht te zien
 15. ontneem de onderdrukker elke situatie waarin machtsvertoon effectief is
 16. wees bereid om de straf te ondergaan als je onrechtvaardige wetten breekt
 17. ontdoe je van de vrees voor de oude orde en de regels daarvan
 18. streef naar transformaties van de onderdrukker

*****************************************************************

vertaald uit Walter Wink, Beyond Just War and Pacifism: Jesus’ Nonviolent Way, in Volume 4, Contemporary Views on Spirituality and Violence, in The Destructive Power of Religion, Violence in Judaism, Christianity, and Islam, J. Harold Ellens, Editor (geciteerd door Alan Sondheim op Google+)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.