Categorieën
LAIS

venus van haar sier geript

Ik ben terecht. Je hebt mijn naam gezegd.
De zon verbleekt, de maan is weg, sterren
Hebben deemoedig hun licht afgelegd
& Goden vluchten weg naar het verre.
Zal ik hen de monden opensperren?
  Er is een eenzaamheid in samen zijn,
Jij hebt daarvan de schoonheid, ons geheim.
Er is verlangen, kwijnend, bijna dood
Dat wil een deel van onze hemel zijn.
Kom hier, schraap mij, jij legt de liefde bloot.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.