Categorieën
LAIS

de barst

Er is een kloof, een krak, een scheur, een barst
Die verder ijlt door alle dingen heen,
Ravijn die vurig vlakten splijt & karst
In rots & bergen achterlaat, geeneen
Der duurzaamheden spaart, iets heel obsceen
Waarvan elkeen de naam vergeten wil,
Vervloekter dan de cholerabacil.
Er gaat een breuk van echtheid door de tijd,
Waarlangs ik jou tot in de hemel til,
Jouw jakobsladder naar de eeuwigheid.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.