Categorieën
lyriek

IC 4/14

[IC is een spel op basis van mijn cyclus ‘indringende cirkelzagen’  – een ‘cirkelzaag’ of level in het spel is een  sonnet waarvan men (minimaal) het eerste kwatrijn  dient te herhalen ter indicatie dat de tekst normaliter eindeloos doorloopt in een lus – er zijn 14 levels  –   de  personages die erin figureren, flaneren er  fictief maar zijn natuurlijk gebaseerd op waar gebeurende feiten – de manier van spelen hangt af van de wijze van uitvoering van de tekst (code) en van het aantal spelers – overbodig allicht: je kan het spel niet winnen ]

LEVEL 4

Jij, het frêle meisje, blind & dartel aan mijn zij
Jij die domweg delireert & dan maar rebelleert
& Danst van schim tot schim, de stad voorbij
Tot in de droeve tuinen waar je lijfje vegeteert.

Jij die in het trage stromen van lome gedachten
De bleke rozen ziet van g*d’s vergane dromen
& Daar de pijn verbijt van wat een vrucht verwachtte
Vóór het vergroeide tot het kind dat hier moest komen.

Jij die leeft in de gevangenis die jou zo eigen is
Jij die al het blauw verkleuren ziet naar zwart
Jij die altijd schoonheid vindt terwijl er nergens is

Jij die mij leerde het leed als een kracht te beminnen
Jij die verder verdwijnt in de vijvers van smart:
Jij, mijn geheim, einde waar het al kan beginnen,

Jij, het frêle meisje, blind & dartel aan mijn zij
Jij die domweg delireert & dan maar rebelleert
& Danst van schim tot schim, de stad voorbij
Tot in de droeve tuinen waar je lijfje vegeteert.

[…]

Spelsonen (personages in het spel, in volgorde van opkomst):

  • Ik, de vrezende, voorheen bekend als  zanger Izeganz, gerespawned  ergens dicht bij het Einde
  • U, de speler, hypokriet & mijn gelijke, verblind & gevangen in het tumult van emotie & tijd
  • Racha, de moeder van g*d, summum van koopkracht, een kwaadaardig loeder die haar onsterfelijke zoon bij geboorte trachtte te doden omdat hij niks  waard was.
  • het jongetje Wij, een mormeltje mismaakt naar het beeld van g*d, dat als secundair speldoel herhaaldelijk wreedaardig moet worden omgebracht
  • Er, een singulariteit waar iedereen naartoe wil
  • Jij, het frêle meisje dat niets ziet & alles voelt, niets kan doen & alles verandert

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.