Categorieën
lyriek

let it go, saiz joe

Het blad hangt niet zijn tak aan zoals ik
Ik ben te dwaas, ik laat het hout niet los
Er is hemel, lucht alom, maar ik stik
Er is die hang naar u, ruimte, plaats, bos
& Ik rot in mijn beknotting, staal, mos,
Verworvenheid, vertedering waarin
Mijn sterven krijgt een bloeien & een zin.
Het weten is gelukkig ons ontzegd
Wij zijn slechts lijf met ook een hart erin,
Ik heb mijn vallen aan u toegezegd.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.