Categorieën
LAIS lyriek

rust

Voldonker is het duister, zwart omrand.
  Ik weet: er is een kern, een diepte nog
Waarin jouw licht alsnog is aanbeland.
  Dus als ik verder ga & dieper nog
Als ik de horror voel & in haar zog
De flitsende lemmetten van de pijn,
De willekeur, de wil van het venijn,
Dan zal jouw licht mij eens nog verschijnen
In mijn gebroken ogen & het zijn
Dat ik was kan dan in rust verdwijnen.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.