Categorieën
LAIS

wit

Wij, mijn bloemomkranste, wij zijn geheel
Van schil & schild, van eelt & beeld ontdaan:
Rillend nemen wij aan heel het ene deel
& Niemand heeft nog vat op ons bestaan.
Jij hebt mij nu jouw wereld aangedaan,
Jij bent rond mij in geuren een gewaad,
Er is dit labyrinth, jij bent mijn draad.
Ik ben in jou die zonderlinge ruis,
Stilte waarin elk zingen overgaat,
’t Witte licht, & al jouw kleuren zijn er thuis.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in  de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).


Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.