Categorieën
LAIS

Quando fra l’altre donne ad ora ad ora

“Amors e iois e liocs e tems
Mi fan tornar lo sen en derc”

Arnaut Daniel, 29.14

“l’amoroso pensero… l’animosa leggiadria…
Petrarca, Sonetto XIII

Liefde & vreugde, de plaats & de tijd,
Eender blijft jouw uur, Stem, eender de dag:
Spreek van dit ene, een nu voor altijd.
  Hoe verder zij gaat, hoe luider haar lach
Hoe stiller Gij word, elk uur, elke dag,
Hoe grootser Uw lied, de lof van haar zijn.
  Haar liefdesgedachte stilt onze pijn
Haar geestespracht  brengt ons eenheid nabij
Uw zingen verklaart dan dingen als schijn:
In taal & haar lijf verenigen wij.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in  de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).


Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.