Categorieën
LAIS

via negativa

“Nam materia cum habeat ex aptitudine sui recipiendi formam quendam appetitum,
ut turpe appetit bonum et privatio habitum”

Nicolas de Cusa, De Docta Ignorantia II, 10

Het gezochte wil gevonden worden,
Het verborgene onthuld. Elk afscheid
eist hereniging, elk einde de tijd
waarin dat einde schittert als begin.
Jouw verlangen is tot neen verworden
Met ik als dode ja er middenin.
Alle dingen hier op aarde dingen
Naar de eenvoud, waar zij nog van zingen.
Maar jij wil nooit meer heel & bij mij zijn,
ontkent jezelf  als heling van mijn pijn.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.