Categorieën
lyriek

HUYGHENS flarf (blind)

Een Blindeman van ’t Heylich pad na Rome
’t Werelsche besit en is toch niet als droomen
Soo vol vertwijfelings, soo vol strijts, soo vol blints
Die ’t meenen al te sien: De Letter-Li’n zijn blint
En Sien maer door haer boeck, struijcklen als een kint
Die d’een des anders oogh onnooselick dé baeren
Dichters zijn dicht blind: sy sien maer door het Rijm
Soo noch uw oogh niet blind en is van ’t Haere
Goed’ Engelen van al verargeren vrij,
Verdwijnen in een web van sacken over hoop
Is niet de heele helft der Wereld blind met my?

 

[http://www.google.be/search?tbs=bks%3A1&tbo=1&q=Constantijn+Huygens+ick+so+blint&btnG=Boeken]

 

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.