Categorieën
Schoonschrift

NKdeE Schoonachrift -ai

“ai als in aai”

dv 2010, NKdeE Schoonschrift, bister op papier, vóór het uitknippen

  • Het Schoonschrift van de tweeklanken of diftongen (een uiterst on-Kathedraalse benaming die enkel in de Overbruggingsfaze gebruikt mag worden: er zijn geen twee klanken waarvan de ’tweeklank’ een samenstelling is, ‘glijders’ lijkt correcter maar suggereert hetzelfde misverstand, in feite verschillen de ’tweeklanken in niets van andere klanken, ze zijn net zo goed de resultante van een beweging als een ooclusief, een fricatief, een klinker…) geeft de beginnende Schoonschrijfer al een eerste blik op het zinnig gebruik van de witruimte tussen de ‘letters’.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.