Categorieën
lyriek Schoonschrift

NKdeE Schoonschrift – ə

“e als in de”

dv 2010, NKdeE Schoonschrift, bister op papier, na het opplakken

  • Een visuele, antropomorfe  leidraad bij het volleerde  ə-Schrijven is het beeld van een voorover buigende Vadergestalte die naar zijn tenen staart,  met aan zijn voeten een Kindgestalte, eveneens voetenstarend.
  • Men zal bij het ə-Schrijven voldoende de distinctie dienen te bewaren met de klasse van de open a, vandaar dat de spiraal onderaan erg laag wordt gehouden. Uiteraard ppogt de Schoonschrijver iets van het doffe in de ə-klank grafisch weer te geven.
  • De ə-klasse beslaat niet enkel de doffe ə, andere doffe klinkers van het Nederlands kunnen er eveneens onder ressorteren, denk maar aan de i van droevig.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.