Categorieën
Schoonschrift

NKdeE Schoonschrift -b

“b als in bal”

dv 2010, NKdeE Schoonschrift, bister op papier, vóór het uitknippen

Over het NKdeE Schoonschrift:

 • de theorie van het  NKdeE Schoonschrift (NKdeE Ss) wordt,  zoals elke Bouwkunde, geschreven simultaan met de ontwikkeling van haar Praktijk, diffuus en hopeloos verspreid in schrijfsels zoals deze
 • een NKdeE Ss ‘letter’ is geen letter maar een recursief gedefinieerde klasse. Bv.: een b is een b zoals een b b is in [een b-woord]
 • in de Praktijk gaan we uit van de fonetisch onderscheiden klanken in het Nederlands vermeerderd met enkele Leestekens (systeem-gereserveerde klassen) en bouwen we de klasse op die data-basis
  • op die wijze blijft het NKdeE Ss min of meer compatibel met de Wetenschappelijke  Koophandel zonder afstand te moeten doen van Neo-Katghedraalse Integriteitsprincipes
  • het NKdeE Ss verruimt dus het gewone schrift, onze ecriture is een losweken van de klank in een verkorreld stelsel
 • het NKdeE Ss heeft weinig verwantschap met westerse calligrafie, een statische en esthetisch-klankloze cultivatie van schrift- en drukrituelen
 • het NKdeE Ss heeft ook niet zoveel gemeen met Oosterse calligrafische tradities, die evenzeer vrij klankloos een link probeert te bestendigen tussen de gedachte schrijfbeweging en de geschreven gedachtenbeweging
 • het NKdeE Ss is wel een medi-datieve (middel aanreikende), praktijk- en ervaringsgerichte Bouwkunde om een spiraalbeweging of voortgezette oscillatie tot stand te brengen tussen denken, spreken, schrijven, horen en de ruimte als Tijdsrek. Geen van deze 5 dimensies van het Betekeniskanaal (de Taal, inz. het Nederlands)  kunnen echter strikt afzonderlijk gedacht worden, het zijn slechts onderscheidbare vlakken in het vóórcognitieve gebeuren van de Tong van de Muze ( lezers die dit gebeuren niet kennen: zoek een Muze  (m/v) en kus Haar).
 • In de categorieën van Giordano Bruno (‘On Magic’, zie ISBN  0521 596580, blz 105) zou het NKdeE Ss onder de vijfde betekenis van ‘magie’ ressorteren, nl een  ‘naturlijke magie’ maar dan uitgebreid met het gebruik van woorden, gezangen, berekeningen van getallen en tijden, beelden, figuren, symbolen, karakters of letters:

“Quinto cum his adduntur verba, cantus, rationes numerorum et temporum, imagines, figurae, sigilla, characteres seu litterae; et haec etiam est magia media inter naturalem et extranaturalem vel supra, quae proprie magia mathemathica inscriberetur, et nomine occultae philosophiae magis congrue inscriberetur.” (http://www.esotericarchives.com/bruno/magia.htm)

 • het NKdeE Ss draait de pseudo-evolutionaire vervolmaking van het westerse, arabische schrift dus een fikse draai terug om op basis van de IPA set voor het Nederlands een geheel van programmatisch bruikbare klassen te genereren die resulteren in grafische, geanimeerde of zelfs sculptorische ‘prints’ aka ‘articulaties’ van talige sonoriteiten (NKdeE auteur dv werkt momenteel ook aan een 3d uitwerking van de klassen in klei). In een volgende faze kan een computergestuurde lezing van de grafische articulaties een feedbackcyclus bieden voor de verdere perfectie (Schrijver-onafhankelijke) van de gegenereerde klassen
 • Als dusdanig is het Ss een voorbeeld van de Vermaal, Doorboor en Heers-strategie van de NKdeE die de code van het Kapitaal viraal te lijf gaat. Het gladde, geterritorialiseerde vlak van het Schrift wordt uit haar coherentie losgeweekt, gebakken in de brandende Oven van het Schone en het geestesverruimende Schoonschrift kan onze verziekte breinen enig soelaas brengen, als het weder niet te somber is & het menselijke falen een ietsje minder accuut dan gewoonlijk  is en niet her en der al te zichtbaar uit de geledingen van de samenleving te etteren staat.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.