Categorieën
Geluidsarchief

Geluidsarchief – Han van der Vegt – Ratel

Over dit Geluidsarchief:

Veel is verloren, maar enkele terabytes aan bestanden, een gruwelijk kluwen verspreid over interne en externe harde schijven, dvd’s, tapes en cd’s, is nog in mijn bezit. Ik ga daar nu door, ten einde een degelijk archief van het KLEBNIKOV CARNAVAL online te krijgen, maar af en toe kom ik ook andere dingen tegen die m.i. best ‘bewaard’ zouden mogen blijven.

Nu, als die bestanden online staan, biedt dat allicht meer garanties dan de fragiliteit van mijn configuratie. Enfin, garanties:  overlev(er)ingskansen. Omdat ik hier op WordPress in een dwaze bui nog wat webruimte heb aangekocht (een hele winkelkar in de Aldi, dedju) en die binnen het jaar moet opgesoupeerd zijn, gebruik ik dat daar maar voor. Met de overige stroom van mijn letteretter & beeldeelt kom ik toch nooit aan het Beschikbare Quotum.

Al deze bestanden ressorteren, met toestemming van de auteur(s),  onder de CC by-nc-sa 3.0 licentie. U mag ze dus vrijelijk downloaden, verder verspreiden en gebruiken zolang u er maar geen commerciëel profijt (hihaho) uit poogt te halen én zolang u de auteur(s) van de bestanden vermeldt met het feit dat uw releases óók onder deze licentie vallen.

& O ja: er is net een nog ongepubliceerd gedicht van Han van der Vegt geplaatst op PK-LP.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.