Categorieën
lyriek

dosis Doelbewustzijn

Hoorzitting Vlaams parlement: 24 februari, 10 uur
Parliamentary hearing: 24 February, 10 AM
De parlementaire hoorzitting over het verzoekschrift “Doel als woon- en kunstdorp naast de haven” van de gezamenlijke Doelactiegroepen vindt plaats op woensdag 24 februari vanaf 10 uur. Eerste indienster Frie Lauwers verschijnt die dag voor de gezamenlijke commissies Mobiliteit en Openbare Werken (>>>) en Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (>>>).
The parliamentary hearing regarding the petition of the joint action groups to maintain “Doel as a residential and art village alongside the port” will take place on Wednesday 24 February at 10 AM. Doel inhabitant and KunstDoel member Frie Lauwers will be heard by the joint Mobility and Public Works (>>>) /Housing, Urbanism and Energy committees (>>>)..
Nieuw Doellied: “Het dorp van mijn moeder”
New Doel song: “The village of my mother”
De dochter van Doelkunstenares Denise Aerts, die ’s zomers atelier houdt in het historische Hooghuis, schreef een aandoenlijk lied voor het dorp van haar moeder.

Luister naar “Het dorp van mijn moeder” op onze website >>>
The daughter of Doel artist Denise Aerts, who produces her artwork in the historic Hooghuis during the spring/summer, wrote a touching song for the village of her mother.
Listen to “The Village of My Mother” (lyrics in Dutch) on our website >>>
Doeltentoonstelling – Doel Exhibit

http://www.h-vv.be

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging plant dit voorjaar een Doeltentoonstelling in het VOC, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen.  Meer info volgt.

Indien u wilt meehelpen of meedenken aan mogelijke publieksactiviteiten daarbij, aarzel niet om contact op te nemen met patricia.van.de.velde@h-vv.be
The Humanist-Free-thinking Association plans a Doel exhibit in its meeting center, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerp. More information will follow.
People who would like to help or think about possible public-oriented events may contact  patricia.van.de.velde@h-vv.be

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.