Categorieën
Links - publicaties

Zieteratuur

Je hebt poëzie om te lezen, poëzie om naar te luisteren en poëzie om te zien. Beroemde voorbeelden van dichters die zie-poëzie maakten zijn Paul van Ostaijen, I.K. Bonset, Paul de Vree en K. Schippers. Deze vorm van poëzie kent de laatste jaren voorzichtig een opleving. Voor Karel ten Haaf reden om nu een bloemlezing concrete en visuele poëzie uit het Nederlands taalgebied samen te stellen, die zo’n honderd jaar geleden begint en zijn voorlopig eindpunt in het heden vindt. Nog niet eerder verscheen een dergelijke bloemlezing.

Paul van Ostaijen benutte de in zijn tijd aanwezige technische mogelijkheden om de inhoud van zijn gedichten visueel te ondersteunen. Heden ten dage is menig dichter met behulp van computertechnieken opnieuw aan het experimenteren geslagen. Daarnaast zijn er dichters voor wie taal alleen niet toereikend is om uit te drukken wat ze willen zeggen. Dichters als Jaap Blonk, Daniël Dee, Sieger MG, Ruben van Gogh, ACG Vianen en Tonnus Oosterhoff benutten de nieuwe mogelijkheden in hun gedichten.

Zieteratuur wordt gepresenteerd aan de vooravond van de Poëziemarathon tijdens de (landelijke) Gedichtendag. Er komt een tentoonstelling bij het boek die gedurende het jaar in verschillende steden te zien zal zijn.

ISBN 97890 5452 212 6 – NUR 306; 160 pagina’s, in kleur, ingenaaid; 15 x 20 cm; Prijs: € 22,50; Verschijnt januari 2010; Vormgeving: Jelmar Geertsma

bestel alvast

In de bloemlezing is ook een fragment van mijn ROZIG (score voor een klankdicht) opgenomen. In dat werkstukje gebruik ik de verworvenheden van Modernistische typografie als techniek om tot een score voor een sonoor werk te komen. Heel erg Schwitters en schatplichtig ook aan Jaap Blonk’s werk. Als dusdanig is het opgenomen fragment misschien nier erg representatief voor mijn overige ‘vispo’ werk, waar er eerder een versmelting is van grafische en literaire middelen als vorm van creatieve onderzoeksmethode. Maar het is natuurlijk bijzonder fijn om in deze uitgave vertegenwoordigd te zijn.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.