Categorieën
Links - publicaties

we’re on air, Kleb

KLEBNIKOV CARNAVAL jingle Radio Scorpio (mp3 – 975kb)

Alle optredens tijdens het KLEBNIKOV CARNAVAL worden door de ervaren technici van Radio Scorpio deskundig geregistreerd. De dag nadien wordt er telkens om 21u een compilatie uitgezonden door deze Leuvense Vrije Radio, die dit jaar overigens hun dertigste verjaardag vieren. Onkruid vergaat niet, zeker niet als het opbloeit middenin het immense Veld van de Vrije Lyriek. Merci, en hulde aan deze taaie staartbijtertjes!

De opnames worden op cd aan de deelnemers bezorgd en verdwijnen dan in de Perdotheek van het CARNAVAL – de aanzwellende verzameling creatief afval van onze scheppingsdrift – om effen daarna, mits toelating van de deelnemers zelf  natuurlijk, integraal te downloaden zullen zijn.

Alles gaat verloren, daarom kan het schone ons zo goddelijk bekoren.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.