Categorieën
Links - publicaties

radix malorum est cupiditas

Een gestoffeerd en boeiend relaas van de verwordingsgeschiedenis van Ezra Pound kan je vinden in “The Route of All Evil” van Meghnad Desai.

Het is Desai niet in de eerste plaats te doen om dat verglijden van Pound naar een rancuneus antisemitisme en fascisme  het komt slecht in tweede instantie aanbod, want het boek wil vooral ook wijzen op wat er aan waardevols te vinden is binnen de monetaire theorievorming van Pound.

In veel van zijn publicaties (de meest coherente dateren van voor WO II) toont Pound zich immers als zeer capabel om in luciede verwoordingen stellingen te verdedigen die ook in de huidige context nog relevant zijn en bijvoorbeeld zo uit de mond van een onderlegd anti-globalist van nu zouden kunnen komen.

Het gaat ‘m daarbij steevast om de nefaste effecten van het gebruik van ‘usura’ of het door de islam  als zonde gebrandmerkte ‘rabi’: de woekerpraktijk (van de banken), het winstbejag door middel van het heffen van interest op geleend geld.

De tragiek van Pound is dat veel van zijn stellingen net door zijn ‘vijanden’ werden in de praktijk gebracht ( Keynes, Roosevelt met zijn New Deal).

Het boek verscheen in 2006 bij Faber & Faber: http://www.faber.co.uk/work/route-of-all-evil/9780571217731/

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.