Categorieën
Lopende zaken

over het posten via NIETES


NIETES( ) { //main function

public code(garbage){          //recursive code function

author(write(), paint(),dance(), compose(),record(),other()); //do the things you do
author.collect(code.garbage()); // collect yer stuff after the facts (or better still: during)
post (code.garbage(), nietes@yahoogroups.com); //post the garbage of your work to the list
process(nietes.garbage()) // while waiting respons you can get new incentives from processing the rest of the list. This includes common functions like read(),comment()& enjoy() and of course: garbage collecting;
code(garbage); // start all over till yer system crashes

}

}

Het posten naar NIETES maakt dus enkel minimaal gebruik van uw system.resources() bij de hier rood gekleurde code:

  • de afvalverwerking – een routine die u in het geval van tekstueel coderen makkelijk kan laten samenvallen met de eigenlijke activiteit
  • het eigenlijke posten naar de groep (pasten van afvalcode in bericht , adres invullen , verzenden)

De rest van de aanspraken van deze functie op uw resources zijn geheel facultatief. U hoeft het gewauwel van de anderen niet te lezen, U dient niet op straffe van boete te reageren op enig bericht. Bovendien is uw publiekelijk zichtbare code bijzonder bevorderlijk voor de rankings van uw geprefereerde auteursuitlaat (blog, website, verlieslatend magazine).

Posten via NIETES

  • is geheel gratis
  • doet niks af aan uw code-eigendomsrechten
  • verplicht u tot niks
  • is elk moment opzegbaar

Sluit uw auteurssysteem dus NU aan via dit adreshttp://groups.yahoo.com/group/nietes/join

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.