Categorieën
Lopende zaken

Sneller Sterker Straffer

Financiële crisis bemoeilijkt ingrepen, gevolgen van het uitblijven van maatregelen veroorzaken nieuwe financiële crises, financiële wereld vlucht verder in hol krediet. Europese bevolking zit op haar kont & kijkt ernaar (ons was HD-beeld beloofd’ – ‘wij willen meer koopkracht‘ – ‘kan er iemand die joelende kinders buiten het zwijgen opleggen, ik hoor de kreperende afrikaantjes niet rochelen?’).

“Het klimaat verandert sneller dan wetenschappers tot nu toe voorspeld hadden. Ook in België zijn ernstige gevolgen te verwachten, met meer en intensere stormen, overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. Dat meldt het WWF. De organisatie voor natuurbehoud wil dat Europa zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent doet dalen.

Faster, stronger, sooner
In het rapport “Climate change: faster, stronger, sooner” (“Klimaatverandering: sneller, sterker, vroeger”) verzamelde WWF naar eigen zeggen nieuwe wetenschappelijke gegevens, die aantonen dat het klimaat sneller verandert dan wat het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) in zijn recentste rapport voorspelde.”

lees verder hierover in De Morgen

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.