Categorieën
Het Pad lyriek

Lettermanifest door Natalia

Natalia, een deelneemster uit Moskou aan het VIA werkkamp voor jongeren op De Bereklauw, leest het Lettermanifest van Het Pad van de Wenende Nacht, enkele dagen voor de start van het Carnaval.

Natalia kent nauwelijks Nederlands en worstelt zich door mijn tekst zoals ik Chlebnikov zou voordragen, mocht ik het Cyrillische schrift al machtig zijn (tja, alles op z’n tijd…).

LETTERMANIFEST

A    ambieert het zijdelingse tijdruisen tijdens de dissolutie van het ik
B    beoogt het sterbezaaide oponthoud in de dissolutie van het ik
C    wil de stilte ’sans cesse’ bij het verzwijgen van de dissolutie van het ik (voortaan verzwegen)
D    zoekt het Wicht in de Noodweerbalans, haar stromen, haar zandzakjes
E    poneert de lichtgrens analoog aan de boomgrens (houthakkersmentaliteit)
F    zucht om de kwetsbare stemspleet
G   aanbidt de verwantschap ten einde als het Ware te verschijnen
H   omcirkelt de fazen instantiatie – distantiatie – kwantificatie -(dis)kwalificatie
I    is het in van de letters, het uitloze van de cijfers
J    plakt de schaduwen rondom de schaduwen rondom de schaduw van de leegte
K   verwezenlijkt de perverture van haar schoonheid daarin
L   belichaamt het openbloeien der lusten van groen tot purper tussen de beddelakens
M   herhaalt het zilveren dijglijden in, uit, waar of hoe dan ook, van de onbetamelijke begeerte
N   verbeeldt de druipende essentie van horror in de donkerste put van uw dromen
O   omzeilt de bleekheid van het zich generende vlees in de lagen velours gewikkeld
P   beslaat het geheugen van een eiland dat  een eiland in het geheugen is, de palmboom ziet al schepen voor het strand getekend is
R   ratelt de tijdsrek die wij stervende verwekken
S   sommeert de troost, altijd verschralend bij het aanbreken van de woordendageraad, van de innige liefde
T     gebiedt te genieten van elke zonsondergang zoals wij ook genieten van uw ondergang
U    zuigt als een attractor de zoekende stem aan van het gebed in het untsoweiter
V    vervelt als een slang met de nieuwste bevelen uit  het untsoweiter
W   verwenst de onafwendbaarheden, snerpend & zuur als ware het vol van Tiens citriet, in het untsoweiter
Z    bepaalt de prijs van het untsoweiter

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.