Categorieën
Lopende zaken lyriek

Fictie, ontkennend“Als de beweging van deze hernieuwde toeëigening inderdaad onbedwingbaar lijkt, dan is haar uiteindelijke mislukking er niet minder noodzakelijk om.”

I

Zelfdruk van een werelddeel : ik had
een vinger in de inkt, legde
hem eruit, rolde met een vinger
die andere vinger, druipende,
over het papier, over

de bleke vrede van het uitgeschepte vel.
Verzwegen had ik weerom het geheim:
een dichte vlek ontnam elk zicht daarop. Plaats,
waar soms het zwart belijnde eenvoud werd,
waar steeds een deel naar niets afrolde.

Wie maakt welk onderscheid? Waarin
schuilt het meesterschap? Een kenner weet:
de zelfdrukkunst kent vele vragen.

II

Men had haar veel te vaak als niets omschreven,
er was papier dat daar niet meer van hebben wou.
Dit zelfgeschepte slurpte inkt om haar te maken,
vond vermaak in dat beeld, wist zich draagster
van een kerngegeven, moeder van betekenis.

Zij voelde zich per afdruk deel geworden,
sprak tot mij, terwijl de tijd de afdruk mat:
hoe ik haar eerst onwennig, daarna zeker
voor een derde doel misbruiken zou, steeds
meer papier ter loutering éénzelfde bak in wou.

Vlotheid van beweging kreeg ik mettertijd, verfijning,
stijl & samenhang, zodat een ziel zich in de inkt
verschool & op het blad haar tupothenta* gaf.

III

Ik rolde & rolde. Op een dag schoof de nagel
eraf. Vel werd vlees. Vlees week in draden voor been.
De afdruk werd stroever, er kraakte al wat, ze
fluisterde scherven, krijste een einde & brak
tot elke vorm onaanraakbaar donker verzonk.

Ik stapelde bladen, haar stem werd een echo.
Ik nummerde dagen, er was geen verband.
Ik telde vlekken, lijnen & gaten, scheurde
& lijmde, brak het zichtbaar verhaalde tot letters
& woorden, zonderde cijfers zwijgende af.

Pulp rest mij nu. Ik hef weer de bijl tussen duim
& een stomp: het raster vooruitgang, gericht
op een pink. Verhef je mijn deeltje, wijs

naar je wereld: de zelfdruk begint.


*Grieks, letterlijk ‘zij die zich afdrukken’. Derrida haalt dit aan bij zijn behandeling van Plato’s Timaeus. Daarin verwijst het naar de Chora, de oermaterie waarin de primaire vormen zich manifesteren door er zich afdrukkend in op te komen

Wij zijn met verlof tot 12-07-08.
Tot zolang, dagelijks wat uit mijn archieven.

————————————————————————

17/8 – 24/8/2008 Provinciaal Domein Kessel-Lo

8 dagen vrije lyriek

klebnikov karnaval Call for Works

Call for Works

  • Het KLEBNIKOV CARNAVAL is een open deelnemersfestival in het teken van de vrije beoefening van de lyriek. Er is een minimum aan organisatie. Het is erg anti-commerciëel. Het is absoluut waanzinnig. Het heeft geen enkele kans op slagen. En toch gebeurt het.
  • bijdragen worden ook nog tijdens het Karnaval geaccepteerd, liefst van & met u persoonlijk
  • vanaf medio juli krijgt iedereen de groeiende lijst van deelnemers te zien

——————————————————————————

Wij zijn met verlof tot 12-07-08.
Tot zolang, dagelijks wat uit mijn archieven.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.