Categorieën
Kathedraalse Leer Lopende zaken Ruis

hactenus hodie op de haciënda

slijpsel van dichtershoofd op een schijfje Van Dale

–> Ik heb dat niet, ik ben niet langer wie ik was.

een debitante zwaait de veelarmige nargileh.
onder de integralen rinkelen betekenisvol
ettelijke getalwaarden voor glaswaren

de betonwarenverdeler verdeelt nu liefdeswaren
schijnwaren zegt u? niet zo volgens
nichasjerwan aka clark de koele nichesman

de slijter van kortbij denkt al langer in erlang –>

———————————————-

UITLEG: Van de input bovenaan (een versje uit mijn Lovecraftteksten hieronder) naar de output via een serie van bewerkingen binnen het database-tooltje dat Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal heet, versie 1.0.

De stappen tussenin zijn theoretisch alleszins vrij eenvoudig te herleiden tot een algoritme: je neemt delen van de input, daar vorm je dan bv wat anagrammen mee, je selecteert de meest interessante, je springt van lemma tot lemma, je gaat drie stappen hoger of lager in de lemmalijst, enfin dat soort stappen.

Op basis van dat algoritme kan je vrij snel een programmaatje maken dat dan een soort tool ofte hulpmiddel wordt voor ‘digitaal’ of ‘generatief’ schrijven. Huh? wel, iemand suggereerde het onlangs nog op De Contrabas: ‘flarf’ maar dan wat uitgebreider en meer woord- en taalgericht dan het soort opkloppen van het consumentenschuim en het slijm van het excess dat we nu kennen, overigens zeer boeiend allemaal, maar louter technisch geen stap verder * dan de cut-ups van Burroughs.

Is dat dan belangrijk dat ‘louter technische’? Tja, wat heet belangrijk? Daar kan je allicht wel 10 forums over vol discussiëren. Je kan daarentegen ook vlug effie bedenken dat

  • soortgelijke ‘vernieuwingen’ in andere kunsttakken massale budgetten losweken
  • het een erg voorde hand liggende ontdekkingstocht zou zijn
  • onze taal een tegengewicht zou kunnen gebruiken tegen de megabudgetten die er aan het Engels gegeven worden
  • een introductie van functionele ‘poëtische’ algoritmes vanzelfsprekend lijkt in een situatie waarin de hoeveelheid machine-gegenereerd taalgebruik die van het louter menselijk taalgebruik allengs vele malen gaat overtreffen.
  • Poëtische algoritmes komen heus niet van de Outerworld, daar is in eerste instantie niks mysterieus aan. Het gaat in deze context gewoon om een bruikbare manier om stappen te beschrijven die een dichter als ’tekstverwerker’ doen zou om van input A naar output B te gaan. Wat die dichter daar voor de rest nog aan verbindt, daar wíl ik niet eens aan denken, met dat soort troep sta ik al elke dag op, de reclame is in dezen echt wel beter dan het boek.
  • Functioneel ofte proceduraal, want dichten is een gebeuren. Elk gebeuren kan je vatten in code die dat gebeuren op machinale wijze kan herhalen (zonder daarbij te vergeten dat elke herhaling ook differentie oplevert). Hoho, oké, goed, stop al maar.
  • een database beveiligen enkel zin heeft als ze lucratief kan worden gebruikt
  • nog iets anders want het lijstje mocht niet eindigen met het voorlaatste, dat zou te hard opvallen

En eigenlijk zijn al die bedenkingen weer maar een krampachtig afweren van het fameuze ‘in actie schieten’. Wat wij Vlamingen onder ‘In actie schieten’ verstaan, is op aantoonbare wijze slecht voor de verworven positie. Het schiet op iets dat net lekker mank liep. Scheef in de goeie richting. Ook niet-Vlamingen kennen het probleem, het is in het geheel niet streektaal-gebonden.

In tegenstelling, dus, tot wat sommigen beweren, heb je om zoiets mogelijk te maken geen massa’s poen nodig, of een nieuwbakken instituut ofzo: met een goeie database en een paar dagen programmeerwerk kom je al heel ver. Dus toch weer de poen want je hebt eigenlijk een lexicale database nodig die kwalitatief niet al te veel onder doet voor die van Van Dale?

Het woord is aan de dichters? Don’t be cruel.

verdere lectuur:

–> aaneenvoeging, aangroeiing, aanlokking, aanmelding, aanmeting, aanplakking, aansteking, aanstorming, aantasting, aanvaarding, aanwending, accentuering, achteroverbuiging, achteruitzetting, actualisering, advisering, afbinding, afbreking, afbrokkeling, afdanking, afgrenzing, afkalving, afkanting, afleding, afslijting, afsmeking, afsmelting, afstelling, afstraffing, afstuiting, afwering, afwinding, afzending, atrofiëring, begrenzing, begroeting, behartiging, beïnvloeding, belegering, benadeling, benauwing, beschaming, bespieding, bespoediging, bespotting, bestudering, betiteling, betoning, betrapping, bevlekking, bevoeling, bevoordeling, bewimpeling, bezwaring, bijboeking, bijeenroeping, bijeenvoeging, binnendringing, blokkering, boekstaving, categorisering, completering, computerisering, conservering, delging, diversifiëring, doorbreking, doordrenking, doordringing, doorzetting, doorzijging, doublering, effectuering, etalering, falsifiëring, feestviering, foltering, formulering, generalisering, gevangenzetting, hacking, halvering, herbevriezing, herijking, hermunting, herroeping, herschatting, herscholing, illuminering, indaling, indruppeling, ineenschuiving, ineenstorting, ineenvoeging, inhakking, inkerving, inklemming, inklinking, inkrassing, inkrimping, inkuiling, inlevering, inneming, inpassing, inundering, invriezing, inwerking, inzuiging, juridering, kidnapping, klontering, knieling, knijping, koestering, kolking, kreukeling, lediging, leeghaling, legatering, levendmaking, logenstraffing, loging, loochening, loskoppeling, losmaking, metamorfosering, misdraging, modernisering, nationalisering, nawerking, nazetting, neerdaling, omdraaiing, omhoogleiding, omlijning, omrekening, omschakeling, omscholing, omwending, onderbinding, onderbrenging, onderschatting, ontbladering, ontering, ontgraving, onthutsing, ontkieming, ontluiking, ontmanteling, ontmaskering, ontsnapping, onttrekking, ontvouwing, ontwijking, opberging, opborreling, ophijsing, ophitsing, opmeting, opruiing, opschorting, opslibbing, opslurping, opstoking, optekening, opwarming, overboeking, overgieting, overlading, overmaking, overreding, overreiking, overtroeving, overvleugeling, pensionering, perfectionering, pluralisering, privatisering, purgering, raffinering, redenering, ronddeling, samendrukking, samenkleving, samenklontering, samenpersing, samenroeping, samensmelting, siepeling, situering, specialisering, steniging, stimulering, stroomkaveling, tegensparteling, tegenstreving, teraardewerping, terging, terugwinning, toedeling, toestroming, toevloeiing, toevoering, tuchtiging, typering, uitbakening, uitbanning, uitduiding, uiteendrijving, uiteenplaatsing, uiteenwijking, uitlokking, uitloting, uitmoording, uitpersing, uitstroming, uitwijking, uitwissing, urbanisering, veinzing, veralging, verbouwing, verbroedering, verburgerlijking, verdoeming, vereenvoudiging, verergering, vererving, verflauwing, vergeestelijking, verheling, verinnerlijking, verjaging, verkiezeling, verklikking, verkrijging, verkwijning, vermagering, vermannelijking, vermolming, veronachtzaming, verplanting, verrijking, verruiling, verschaffing, verscheping, verslechtering, verslonzing, versplintering, verstedelijking, verstrijking, vertekening, vertrapping, veruitwendiging, vervrouwelijking, verweking, verwerkelijking, verwijding, verwoording, volvoering, vooroverbuiging, voortteling, voorwending, vredesluiting, vrijspreking, vulgarisering, waaiing, waardetoetsing, walging, weerspiegeling, weerstreving, wegkwijning, wurging, zijging, zwachteling, zwartmaking–>

————————————————————————–

* Verder, overigens, in de zin van waar het sowieso naartoe gaat. ‘k Heb geen flauw idee of dat nu vooruit of achteruit is, ik vrees een beetje dat het alleen maar ‘niet hier’ gaat blijken te zijn. & Als het allemaal goed komt, heeft het allemaal tenminste plezier.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.