Categorieën
Kathedraalse Leer Lopende zaken

a people’s palace

–>– http://www.indymedia.be/en/node/28098

Waarom is digitale distributie de grootste uitdaging sinds de opkomst van televisie?
PETER BUCKINGHAM: Digitalisering betekent dat de macht uit handen wordt genomen van de instellingen, de overheid en de grote distributeurs. Door digitalisering en internet wordt hun macht getransfereerd naar het publiek en de filmmaker. Daarom noem ik dat de grootste verandering sinds de doorbraak van tv.

Het gaat dus om een proces van democratisering?
BUCKINGHAM: Precies. Het draait volledig om de mogelijkheid dat mensen zelf dingen kunnen opsnorren, doorvertellen of met anderen delen. Of zelf iets creëren zonder toestemming te moeten vragen of de meest entertainende optie voorgeschoteld te krijgen. De democratisering leidt het gezag weg van bedrijven die slechts bestaan door hun historiek, licentie of overheidssteun. Vandaag kan iedereen zijn eigen ding doen. We zijn perfect in staat te vinden wat we zoeken, waardoor we van de media onafhankelijk werden. Dat is een reusachtige ommezwaai.

Uiteindelijk zal deze machtstransfer ook het creatieve proces beïnvloeden?
BUCKINGHAM: Dat is onvermijdelijk. Al weten we daar nog niks van. Het publiek zal niet danig veranderen, maar hun mogelijkheden om met het medium te praten, wijzigen wèl. In termen van content is het zo dat je in het oude systeem subsidies ontvangt of zelf geld in je film stopt. Terwijl je hem maakt, vraag je je af of er iemand in zal geïnteresseerd zijn. De kans om met kijkers over de inhoud te praten is nihil, op enkele Q&A-sessies in de zaal na. Of je doet een interview met een krant en ontvangt achteraf één briefje. Nu zou de manier waarop je films maakt kunnen veranderen omdat je kan communiceren. Mocht je dat willen, dan kan het publiek veel vroeger inspraak hebben. Houden ze ervan, is het script goed, zijn de locaties in orde? Er zijn zovele dingen die de vorm, het gevoel en de toon van een film beïnvloeden! Een tweede mogelijkheid is dat mensen zelf in het filmgebeuren ingrijpen – naar analogie met wat er vandaag in de softwareontwikkeling gebeurt. In dat concept zou een film niet meer ‘af’ zijn. Dan is hij nooit volmaakt, maar zouden er – in de lijn van programma’s zoals Photoshop – nieuwe versies worden gecreëerd. Vele filmers hebben daar geen oren naar maar feit is dat het vandaag al gebeurt. Ik herhaal nog maar eens dat er immens veel beweegt. Misschien evalueren we binnen tien jaar dit gesprek en zeggen we: ongelooflijk dat we dát toen niet zagen!

(Mijn nadruk. Lees het volledige interview met filmdistributiespecialist Peter Buckingham op INDYMEDIA)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.