Categorieën
Kathedraalse Leer

kathedraals tafelrecept (1) – materiaalkunde

Ten Geleide

De termen ‘Kathedraals’ en ‘Kathedraals Gebeuren’ verwijzen naar de ‘Neue Kathedrale des erotischen Elends’ een zoektocht/bouwproces naar/van de Kathedraal. De Kathedraal is een afwezigheid geïnitieerd in navolging van Kurt Schwitters’ Merzbau. In tegenstelling tot de helaas verloren gegane Merzbau van Schwitters kan u de Neue Kathedrale probleemloos en gratis bezoeken via de webapplicatie op http://www.vilt.net/nkdee.

Een Kathedraals Gebeuren is geen Kathedraals Gebeuren als het niet als Kathedraals Gebeuren is ingewijd.
Technisch stellen we dit door de dogmatische verkramping:

de inwijding van een gebeuren is een bewuste tijdsrekking die een eenheid van plaats bewerkstelligt voor het Gebeuren.

Traditioneel gebeurt dit d.m.v. een aksel dat een schrijfsel initieert waarbinnen het gebeuren vatbaar wordt, met name bijvoorbeeld een plots visoen tijdens wilde sex met uw geliefde kan wonderen doen, maar een Kathedraals meesterbouwer heeft aan een ingetogen observatie van zijn linkerpinknagel genoeg om een passend aksel te laten plaatsvinden. Vandaar het gekende blaas-‘s-op-je-pinknagelgebaar, een hautain trekje van menig volleerd Bouwer.

Oefening baart alom kunst. U moet zich het aan te treffen aksel dan ook niet als een mysterieus iets voorstellen, het is een vrij evidente kronkel in het Woelen van het Al, het komt er enkel op aan om de uitbengelende draadjes ervan in de u omringende slierten te leren herkennen. Maar we gaan hier niet de gehele slierten- of stringtheorie uit de Doeken doen, het zou ons te ver voeren.

Na de inwijding van een Kathedraals Gebeuren, de aanvang van elk Bouwproces, is het tijd om de materialen te verzamelen. Materiaalkunde is een erg uitgebreide tak van de Kathedraalse Leer, het is bijna een sport op zich! We gaan er dan ook slechts sporadisch dieper op in, dit om het dieptezicht te vrijwaren.

ingrediënten voor een kathedraals tafeltje

Voorlopige materiaallijst voor een tafeltje op basis van de voorlopige materiaallijst

 • barbiepop, mannelijk: besteel uw kinders of koop er 1 in de kringloopwinkel (1euro 50 heb ik betaald)
 • koperen kandelaar kringloopwinkel 50 cent
 • wielen van een afgedankte speelgoedkoets (uit de kelder)
 • lintjes uit een broek die toch maar hingen te flodderen
 • tafeltje, een simpel model best, hoe eenvoudiger hoe beter. Materiaal doet niet veel ter zake, ’t Is toch maar om zwart te verven (min. twee lagen! met zorg!)
 • touw (gejat bij schoonouders)
 • verfrest zwart interieur/exterieur
 • glasscherven ( niet op de foto)
 • stof voor het ‘bezakken’ van het Ken-hoofd met (de duisternis van) ‘het muffe heden’ (niet op de foto)
 • glazen kaderplaatjes, door ons moeder gered van de glascontainer (niet op de foto)
 • pyramidaal verpakkingsmateriaal van gerecycleerd karton, zwart te verven (niet op foto)

sjonge waarom staat die foto hier nog

Harde noten – wijze preek:

– materialen die effectief gedragen/gebruikt zijn door de maker van het Kathedraals Tafeltje (voortaan: KT) voegen een extra dimensie aan het KT toe. Het bevordert bv. de bespreekbaarheid van het zich uitzingende KT. Zo kan je wijzen naar de lintjes & opmerken: ha die zaten ooit nog in mijn broek”.

– verzamel altijd voldoende objecten op overschot in de materiaalkeuzefaze. Aangemaakte data zijn moeilijker te verwijderen dan aan te maken, bij materiële objecten valt dat nogal mee. Een objectenverzameling die geen aberraties toelaat sluit het Gebeuren voortijdig af, want de objecten kunnen enkel in hun aberratie (ontvelding) de weg naar het Gebeuren inzetten.

– maak afstand! Je kan de materiaalkeuze ook al rommelend tussen je voorraad uitvoeren, maar het beste is enige afstand tussen je voorraad rommel en je objectkeuze te laten vallen. Onthou: enkel afstand opent de plaats voor de meervoudigheid van het tijdelijke Woelen. &: Al ga je nog zo snel, de rommel achterhaalt je wel.

een likje verf en uw Ken is onherkenbaar

Ken, al geheel in zijn ontKenningsfaze

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.