Categorieën
lyriek Ruis

De virtuele podiumkunsten rukken op

U lacht, maar zo’n vertwittering van een bestaande tekst is best een goede schrijfoefening. Het scherpt het gevoel voor het ‘doorschrijven’ aan, het zicht op het geheel, & de durf om door het spinrag van de taal heen de lezer ook het evidente aan te reiken, de bruskerende bewegingen van uw dichterlijk gemoed, bv. .

Het kan dus therapeutisch werken voor dichtertjes die last hebben van de gevreesde prutslust, het blijven hangen in eindeloos getremp met fijnzinnigheden & nuances. Prutslust heeft in betere tijden menig uitgeverssecretaris te vroeg van hun boven alles verheven werkgever ontrukt. *

Want bovenal: dit moet vooruitgaan, dus je wordt gedwongen om je normale remmingen te laten varen. Je mag wel niet valsspelen en ‘updates’ achteraf verwijderen, de schaamte her & der om het geschrevene moet je er maar bijnemen….

Aldus, de richtlijnen voor deze nieuwe praktijk:
Werkwijze voor een vertwittering (dichtersverhaspeling op twitter.com):

1. neem een tekst van een (best dode) dichter (de levenden durven al ’s protesteren)

2. lees de tekst grondig door ( zie “Hoe lees ik gedichten?”) ( link ontbreekt)

3. start uw ’twitterse toespraak’ – hou er rekening mee dat uw tekst straks in omgekeerde volgorde te lezen zal zijn. Probeer bv de tekst die u gebruikt als leiddraad, van onder naar boven te lezen/gebruiken.

Hieronder in gebrekkige weergave mijn laatste virtuele ‘performance’. Voor een betere indruk van het Gebeuren, zie http://twitter.com/vilt, alwaar elk moment, volslagen onaangekondigd, de nieuwe updates kunnen beginnen toevloeien.

Volg mij, ja: volg mij!

vlt Hugues C. Pernath vertwitterd – 3
vilt Als een verwante maar met niemand heb ik hoop gemeen.
vilt U staat in uw zomerhemel klaar gebliksemd nog de keuze van de liefde.
vilt ik wankel door dit veld van onontkomen. Wij zijn de helden niet, u dient ons niet te lonen.
vilt De dood leest alles wat wij over u berichten kunnen. Ons rest slechts het legen van de rieten kom.
vilt De aarde bukt zich, raapt een mensenschedel op & snuffelt er slechts even aan.
vilt We klinken & botsen onze lege hoofden ter afscheid, in onze organen klatert het schroot.
vilt Door de schaduwspelen van mijn schaduw daagt de afstand naar de verte als een gloed in uw bestaan.
vilt Zie, hoor: het is voorgoed. De kever bolt & keert de rug. Het mos vergrijst. Het grijs verstoft. Het stof zijn wij.
vilt Ik waak niet geen afgrijzen trekt mij aan (zo wolkt u het ware wit en wild op).
vilt Terwijl de wormen dit luik niet deze deur wel in dikke plakken uitvallen zullen wij onze liefde bestendigen:
vilt voorts zullen wij verkleinen & roekeloos onze verdwijningen versnellen
vilt Voorts draagt gij uw rouw als een verhullende band om de vele geknakte nekken
vilt Voorts dendert in deze lamlendige landen de leegte.

————————————-

* Tegenwoordig heeft men daar voor échte schrijvers zgn conformiteitsprofielen voor, dat zijn tekstbestanden aan de hand waarvan de editorenassistent EDASS PRO 2010, een geavanceerd stukje software, de toegeleverde tekst met een druk op de knop kan doen beantwoorden aan de dagelijks updatete marktpreferenties.
Vroeger werkte dat alleen met proza, maar de laatste versie verbetert wel degelijk ook uw lyrische uitwassen, het laatste bastion van de redeloosheid & het amateurisme. De laatste marktpeilingen hadden immers uitgewezen dat er wel degelijk een gat in de markt is voor poëzie, maar dan wel als bedrukt eetbaar velletje rond een veganistische cervela. Er wordt bij de auteurs dan ook geïnsisteerd op werk met een cyclisch karakter.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.