Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

De Vree (Freddy) over Artaud (Antonin)

“Je leest Artaud niet oppervlakkig, en zelfs niet eens met aandacht. Je verdwijnt in zijn geschriften zoals hij er zelf in verdween, of je werpt zijn teksten beter weg. Haast alles wat Antonin Artaud op literair gebied produceerde is het resultaat van een schrijfkramp, een konstellatie van woorden die uit het paroxysme zijn ontstaan; in het paroxysme verdwijnt namelijk het ego, zodat alleen een zuivere handeling – zij het konvulsie van een epileptikus, of zij het de onophoudelijke woordenstroom van een uitzinnige – overblijft. Antonin Artaud werd geboren te Marseille (4 september 1896) en hij overleed op 4 maart 1948 te Ivry.

Vanaf zijn jeugd was hij ernstig ziek, zowel lichamelijk als geestelijk. Vrij vroeg kwam hij in het ‘asiel’ terecht.”

Freddy De Vree in Rita Renoir, enz (1973) -Lees verder op DBNL

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.