Categorieën
lyriek

beurtman blundert

  1. beurtman on a random sheet
  2. the sheet is not a sheet
  3. the random is not a random
  4. a beurt is not a bird

silly logism
lights out

Één reactie op “beurtman blundert”

Reacties zijn gesloten.