Categorieën
Lopende zaken

Oproep

Groenplaats Antwerpen

Woensdag 23 januari 2008

16.00 u.

Wij, de mensen zonder papieren, zijn hier. In deze stad. In dit land. Wij leven hier. Wij wonen hier. Wij consumeren hier. Onze kinderen gaan hier naar school. Wij gingen hier zelf naar school, volgden opleidingen voor we illegaal verklaard werden. Wij werken hier, noodgedwongen, zwart. Sommigen onder ons zijn hier al lang. 6, 7, 8 jaar; het is geen uitzondering. Ondertussen sluit men ons en onze kinderen op in gevangenissen. Willekeurig worden wij uit onze woningen, van de straat, de tram, onze – zwart – werkvloer geplukt. Terug meer en meer. Velen van ons kunnen om allerlei redenen niet terug naar het land waar we vandaan komen. Daarom vragen wij dringend een ander asiel- en migratiebeleid. Concreet :

  • een onmiddelijke stop aan het willekeurig oppakken, opsluiten en repatriëren
  • regularisatie op basis van duidelijke en humane criteria.

Udep Antwerpen
www.udep-antwerpen.be
udep.antwerpen@hotmail.com
v.u. edwin delanoeye, essenstraat 11, 2060 antwerpen

Afdrukbaar Word-document van dit Pamfet : pamflet23januari.doc
Deze oproep in PDF-formaat : pamflet23januari.pdf

Begeleidende tekst bij deze oproep:

Beste mensen,

Alarmerende berichten uit de grootstad. Nu ja, groot ? Zeker niet groots. Meer en meer wordt ons gemeld dat de actieve opsporing van mensen zonder pap ieren terug in omvang én brutaliteit toeneemt. Na de betrekkelijke kalmte, en we benadrukken het woord betrekkelijk, m.b.t. het actieve opsporingsbeleid die intrad een 6-tal weken voor de gemeenteraadsverkiezingen en aanhield tot na de federale parlementsverkiezingen, lijkt het hek terug van de dam te komen:

Vanuit Wallonië bereiken ons berichten dat sinds enkele tijd de sociale inspectie systematisch en in stijgende lijn ingeschakeld wordt in het opsporings- en uitwijzingsbeleid. Met ‘ succes’. Gedwongen zwart werkende mensen vliegen op die manier achter de tralies met als beloning : one way ticket ‘home’

vluchtelingenorganisaties – in Antwerpen en daarbuiten – wijzen op het significant stijgend aantal negatieve antwoorden op vragen naar regularisatie op basis van humanitaire redenen dat recentelijk bij de mensen wordt afgegeven; in heel België gebeurt dit ondertussen; ook, zoals reeds gezegd, in Antwerpen .

op het De Coninckplein werd op 19 november nog es een razzia gehouden, stijl ouwe doos. In enkele caféétjes gaan roefelen waarbij al wie een zwarte huidskleur had geviseerd werd: het was meer dan een jaar geleden dat er nog op zulke brutale wijze gericht en doelbewust mensen zonder pap ieren werden gezocht en opgepakt.

de – Antwerpse – mensen zonder pap ieren signaleren dat er terug vaker controles zijn waarbij lotgenoten zonder pap ieren worden opgepakt: op de tram, in ’t kader van Wodca, Alexandra, gewoon op straat lopende …

waar tot nu toe weinig tot geen mensen zonder pap ieren thuis door de politie werden opgepakt lijkt dit de laatste weken/maanden hèt middel bij uitstek geworden van de – Antwerpse – politie om het actief opsporing- en uitwijzingsbeleid uit te voeren; daarmee zijn de geest – en de methodes – van het Antwerpse Stadsplan Veilig terug uit de fles.

Dit zijn slechts enkele feiten op het einde van het jaar 2007. Dit na een jaar waar beloftes t.o.v. en verwachtingen van de Belgische Mensen zonder pap ieren op geen enkele manier werden na gekomen of ingelost. De ongerustheid, de schrik, de wanhoop bij onze mensen zonder pap ieren is groot. Anderzijds willen individuen en groepen, ook onder de Antwerpse mensen zonder pap ieren, hardere acties: elke vergadering – en tussendoor – wordt wel door iemand of een groep het actiemiddel van de hongerstaking naar voren geschoven. De huidige, nieuwe politieke situatie met de nieuwe, dezelfde, interim voor lange duur minister van Binnenlandse zaken die zijn ‘succesvol’ beleid ongetwijfeld zal verder zetten, biedt voor onze mensen zonder pap ieren géén hoop noch perspectief.

Wij, als ondersteuners, als humanisten van welke gezindte dan ook, mogen het hier niet bij laten. We mogen ons niet neerleggen bij de gesignaleerde evoluties op Antwerps en Belgisch niveau. We mogen ons niet neerleggen bij de wanhoop van de mensen. We moeten, mét de Mensen zonder Papieren blijven strijden voor een politieke oplossing, voor een regularisatiebeleid op basis van duidelijke, humane criteria. En op korte termijn.

Udep Antwerpen komt op woensdag 23 januari op straat. Het wil de situatie van de mensen zonder pap ieren terug in de aandacht. Het wil dat de razzia’s, de controles, … het gericht oppakken, opsluiten en verwijderen van mensen onmiddellijk ophoudt. Het wil dat er een regularisatiebeleid komt op basis van duidelijke, humane criteria. Zoals gezegd, op korte termijn.

Als Udep Antwerpen vragen we U, als individu, als organisatie, als lidorganisatie van het Antwaarps Asiel onze oproep actief te ondersteunen. Door ons eisenplatform te ondertekenen. Door mee op te roepen voor de manifestatie. Door binnen uw organisaties en netwerken de boodschap te verspreiden én op te roepen voor de manifestatie.

Donderdag 27 december hebben we een eerste praktische werkvergadering ivm de mobilisatie. PSC, 18.00 u. Volgende afspraak is op woensdag 2 januari, zelfde uur, zelfde plaats. Affiches en pamfletten zullen daar dan al ter beschikking zijn. Verder staat die vergadering uiteraard open voor iedereen die wil meewerken aan de mobilisatie voor deze manifestatie. Alle mogelijke suggesties die kunnen bijdragen tot het welslagen van de manifestatie zijn eveneens welkom.

Gelieve deze oproep zo breed mogelijk te verspreiden via Uw kanalen.

In bijlage vindt U een pamflet; wij verkleinen het tot A5 als flyer, vergroten het tot A3 als affiche.

De tekst van het pamflet is tevens de tekst van het eisenplatform voor deze manifestatie. We willen U en uw organisatie uitdrukkelijk vragen deze te ondertekenen, uiteraard indien U zich achter de inhoud kan scharen. Dit kan door een eenvoudig mailtje naar het onderstaand e-mail adres met de mededeling ‘ ja, oproep 23 januari ‘. De lijst zal gepubliceerd worden op de website van UDEP antwerpen , http://www.udep-antwerpen.be/en op 23 januari aan de pers overgemaakt worden.

Alvast bedankt voor de medewerking en ondersteuning.

Voor alle info :

udep.antwerpen@hotmail.com

0475/473.477


 

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.