Categorieën
Lopende zaken

Nieuwsbrief Poëziecentrum Gent

*** 11 december: Middag van de Poëzie met Jozef Deleu ***
Jozef Deleu Gastheer Johan de Boose gaat deze keer in gesprek met Jozef Deleu (70). Deleu is dichter, prozaïst en samensteller van bloemlezingen. Tevens is hij de stichter en hoofdredacteur van Het Liegend Konijn.Zijn eerste bundel, Schaduwlopen, verscheen in 1962. Onlangs verscheen Het gaat voorbij. Poëzie, lyrisch proza, redevoeringen, een keuze uit het veelomvattende werk van Jozef Deleu.
Praktisch
* Uur: 12u15 tot 13u10
* Plaats : leeszolder van het Poëziecentrum
Vrijdagmarkt 36
9000 Gent.
* Toegangsprijzen:
3 euro
2 euro voor studenten, senioren, abonnees Poëziekrant, leden Poëziecentrum, gratis voor ereleden Poëziecentrum
Voor inlichtingen en reservaties:
Poëziecentrum vzw
Vrijdagmarkt 36 B-9000 Gent
T 09 225 22 25 (algemeen nummer) – F 09 225 90 54
shop@poeziecentrum.be
http://
www.poeziecentrum.be
VERWACHT IN HET VOORJAAR 2008
31 januari
9e Gedichtendag – Thema: ‘Dingen in gedichten’ / de relatie tussen poëzie en dingen.
De Gedichtendagbundel wordt deze keer geschreven door Mark Boog (NL).
Te koop vanaf 31 januari.
13 april
Erfgoeddag – thema: ‘Toekomst’
25 & 26 april
Zaoem – Festival voor Poëzie van Nu
Een organisatie van Poëziecentrum vzw en Krikri vzw

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.