Categorieën
Ruis

neo-biologeren in nova scottia

Tuinieren naast het macadam

het doet mij zeer zo zeer ver
zuchtte vadertje veek op de berg
wat doet er u dan zo zeer o
Gij Hoog VerHevene? vroeg de popperige
pupil

wel dat ik hier in de hoogte
aan mijn kont niet krabben kan

uit ´honderdveertien gifzwammen voor adriaantje krabbendam´

in struiken het stoffige gewemel
op straten het laffe gebazel
in zetels het knoestige gesnurk
in bossen het vettige vozen

in de tabellen de verwoestende hiaten
op de schermen het onstuitbare verval
in de hazehoofden de ontembare angst
op het terrein de alledaagse verschrikking

we dalen de dalen in
we dalen we dalen af altijd
wordt er af
gedaald nooit
´s op
gega
a
n

Bij de barst in het macadam
staan enkele tuinieren
met historieken in de
congruente involuties

te harken. Node
scheppen zij de
restletters men

de bandruk op.

Benadruk: degradatie is winst
de gratie is wind
dagjeswie tai
swin

dagwie dagwa?

hak hak hakkel de kwak
hak hakkel
hakhak hakkel
de kwak

dag rat
je
s w
in

t

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.