Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #464

22B61

464 – ’t ergste denken maakt het erge beter

hexagram 47  (kùn) – “Opsluiten”

commentaar

wanneer je denkt aan het ergste dat er kan gebeuren, dat zeker niet mag gebeuren, gebeurt het al, dus kan het alleen maar beter gaan, zelfs al gaat het niet zo goed.

als er iets is waar de mens in excelleert, is het in zichzelf blaaskens wijsmaken. gebruik uw humane talenten positief, en maak uzelf blaaskens wijs die helpen!

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 1alle teksten van de NKdeE worden in lussen van herschrijfprogramma’s opgenomen. zo’n revisie/herschrijving noemen we in de Gignomenologie een Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

invoer

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

Noten[+]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #313

// een deel van het gebeuren gebeurt in het gebeuren door een deel van het gebeuren te weigeren als deel van haar gebeuren 

313 – ontdoe het denken eerst van het denken

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input


https://dirkvekemans.be/2018/10/30/harusmuze-1352/

commentaar

meer en meer ervaar ik de muzak of radio in open ruimtes als een ware marteling: het vergt concentratie, moeite om wat je hoort te negeren en wat bedoeld moge zijn als ‘gezelschap’ of ‘veraangenaming van het wachten’ is mij louter opdringerige bemoeizucht en hinderlijk lawaai.

ik zal graag stemmen op een partij die dit misbruik van onze luisterbereidheid aan banden legt en radicaal verbiedt.
het is immers in deze maatschappij al een hele klus om je in het denken te ontdoen van het overtollige. van de wieg af wordt ons ingeprent wat wij nodig hebben en wat ons deugd zou doen.

het riedeltje van dat gebod gaat in ons hoofd gans de dag door zoals we het hebben aangeleerd: “gij moet, gij wilt, gij haat en gij vervloekt. en bovenal: gij zult consumeren”. dat zijn zowat de ons opgelegde constanten in het denken dat wij ondergaan.

in het gezonde denken, een praktijk die ons helaas niet meer op school wordt aangeleerd, zullen wij ons eerst en vooral van deze constanten dienen te ontdoen.

wanneer wij denken, denken wij, niet meer dan dat.
wij moeten niets, want wij zijn denkende.
wij willen niets, want wij zijn denkende.
wij haten niets want wij zijn denkende.
wij vervloeken niets, want wij zijn denkende.

wij denken, dus wij gebeuren.
ons denken is niet iets, het gebeurt.

aldus is in zeven korte stappen geheel ons denken bevrijdt van het overtollige.

vervolgens kunnen wij overgaan tot de oefening van de dag in onze gezonde praktijk van het denken. want zonder dagelijkse oefening verziekt binnen de kortste keren elke praktijk van het denken.

22B106Rodin D 3883

scève

Grace, & Vertu en mon coeur enflammerent
Si haultz desirs, & si pudiquement,
Qu’en un sainct feu ensemble ilz s’allumerent,
Pour estre veu de tous publiquement,
Duquel l’ardeur si moins iniquement
Et Coeur, & Corps jusqu’aux mouelles gaste,
D’un penser chaste en sorte je l’appaste
Pour antidote, & qui peult secourir,
Que bien souvent ma Cruelle se haste,
Playant mon coeur, d’un soubris le guerir.Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #174

174 – wij beminnen één en dezelfde in velen (en vervelen ons te pletter)

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input:


//we are one in many others

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #126

126.jpg

126 – het ware beter wat berouw te tonen dan over de toekomst te praten alsof het een goed was dat u toekomt

hexagram 47 –  – K’UN – ‘opsluiten’

scève

A l’embrunir des heures tenebreuses,
Que Somnus lent pacifie la Terre.
Ensevely soubz Cortines umbreuses,
Songe a moy vient, qui mon esprit desserre,
Et tout aupres de celle là le serre,
Qu’il reveroit pour son royal maintien.
Mais par son doulx, & privé entretien,
L’attraict tant sien, que puis sans craincte aulcune
Il m’est advis, certes, que je la tien,
Mais ainsi, comme Endimion la Lune.

2. Que: ‘wanneer’

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #27

27 – de taal heerst in de nor van de noden

hexagram 47  (kùn) – “Opsluiten”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

zolang de noden aanvoelen als een gevangenis (honger, eenzaamheid, onderdrukking, ziekte, …) kan geen mens zich bevrijden van de plaag van de taal die hen dwingt tot de vicieuze cirkel van veroordeling en schuld. men heeft dan geen keuze.

mensen die wel die keuze hebben, die zich dus niet gevangen weten door honger, gebrek aan sociaal contact, discriminatie of ziekte, zouden er beter aandoen de ander te bevrijden van de beklemming door de nood, dan hen gebrek aan ruimdenkendheid te verwijten. zij die dat doen, verwarren hun eigen kluwen van schijnbaar dwingende behoeftes met de heel erg reële nood van de ander.

zij staan dan te roepen aan het sterfbed van de ander dat ze zich behoren te gedragen.

scève

Voyant soubdain rougir la blanche neige 
Au rencontrer chose, qui luy meult honte, 
Vaine raison mes sens troublez surmonte, 
Et jà la fin de mes desirs me pleige. 
En cest espoir, tresmal asseuré pleige, 
Je croy pitie soubz honteuse doulceur. 
Parquoy en moy, comme de mon bien seur, 
Je fais pleuvoir joyes a si grand somme, 
Qu’en fin me tire au fons de sa grosseur 
Un doulx obly de moy, qui me consomme. 

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP