Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #465

22B102

465 – ’t is niet omdat het rot dat het vroeger beter was

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

invoer

commentaar

hoewel het wereldbeeld van de Neo-Kathedraalse Bewegingsleer aka de ‘Gignomenologie‘ ons voorhoudt dat de evolutie die wij waarnemen in feite een devolutie is, een deterioratie die aansluiting zoekt en vindt bij de algehele kosmische entropie (‘alles wordt brol’) op onontkoombare wijze gekoppeld aan het unidirectionele van de tijd (‘brol ontbrolt niet’ , ‘ge kunt geen soep ‘ontkoken”), impliceert dat niet zomaar dat het vroeger beter was. die schijnparadox wordt veroorzaakt door de generatiefazering van het Rot, een recursie van de humane differentiëringsdrang.

elke beleving is subjectief en gebonden aan de initiële staat van het subject, elk kind wordt even levenslustig geboren en accepteert de toestand waarin het arriveert zoals die gebeurt, het is zijn/haar toestand, het ervaart niets anders, wat het van daarvoor te weten komt is secundair (bewust in de verhalen of onbewust in de epigenetische laag, het geheel van gebaarlijke en sensorisch-intuitieve kennisgeving (het ziet en kopieert ouderlijk gedrag/motoriek/gebarentaal/attitudes).

het ondraaglijke is absoluut relatief, dwz. : de grens van wat draaglijk is aan leed wordt in elk individu opnieuw en anders gelegd, zodat er geen absolute pijngrens bestaat. dus de ervaring van het ondraaglijke schuift gewoon mee op met het progressieve Rot.

en plus: moesten we in de tijd terug kunnen reizen en in het Romeinse Rijk de mensen gaan vertellen wat er allemaal zat aan te komen, het perspectief zou hen totaal de moed en levenslust tot eender wat ontnemen.

nou en, denk je dan misschien, dat toont toch dat het voor hen béter was?

Hm, 1: in hoeverre kan je objectief gezien een toestand waarin het ergste nog moet komen beter vinden dan de toestand waarin dat al achter de rug is?

en 2: wat ga je daar gaan doen zonder wifi? elke mens wordt geboren in een fase van het Rot met daaraan aangepaste compensatietechnieken: een oude Romein heeft niks aan Facebook, wij hebben het nodig. de voortdurende ‘complexificatie’ van de techniek, de graad van ‘ingewikkeldheid’ houdt gelijke tred met de voortgang van het Rot, aja, het Rot is er de stuwende kracht van (via onze noden).

in het Rot kan je nooit terug naar een eerder stadium, vandaar ook dat al die Alt-Right nostalgie naar de Oude Orde zo’n ongelooflijk rotte crap is, je moet mensen blijven vooruit willen helpen, niet terugsturen naar een oudere hel, want die is voor ons nog erger dan het huidige Rot.

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 1alle teksten van de NKdeE worden in lussen van herschrijfprogramma’s opgenomen. zo’n revisie/herschrijving noemen we in de Gignomenologie een Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

Noten[+]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #382

22B34

382 – als het je ergert, zet dan eerst jouw het af

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input

https://dirkvekemans.be/2018/08/22/harusmuze-66/

commentaar

onze ergernis lijkt soms onoplosbaar door in te grijpen in de omgeving die de ergernis veroorzaakt. de verwijderde ‘oorzaak’ wordt dan ogenblikkelijk ingevuld door een variant op wat je verwijderde. je blijft je maar ergeren, je vindt geen rust. hoe kan dat?

wel, om te beginnen: als wet het zo zeggen ‘het ergert mij dat..’ of ‘het stoort mij dat…’, geven we al wat aan waar we de oplossing kunnen zoeken.

‘het’ dat jou stoort bestaat (ook voor ontologisch behepten) niet. ‘het’ is hier immers enkel een functionele semantische leegte, een anonieme gebreksaanduiding die het aangeduide vat in een functionele reeks. ons taalgebruik wemelt het (sic) van die functionele lege plekken.

in het Frans, om maar iets te zeggen, is ‘het’ meestal niet het maar ‘il’*: als het regent is het daar een ‘il’ qui pleut. ‘het’ is een lege betekenaar, de betekenaar van het lege, een auto-recursief niets dat misschien wel de basis is van alle ‘betekenis’. Freud heeft het over ‘das Ding’, Oury verbindt dat Freudse Ding uitdrukkelijk met de taoïstische leegte via een neologisme dat Klee’s Gestaltung wil vertalen door te spreken van ‘l ‘enforme’. maar dat is voor later.

elkwegs: als het irritant is, heb je daar niet veel aan, want wat het ook is, het gebeurt, en het irriteert.

het irritante neemt ook plaats waar het zich kan nestelen, waar het bij uitstek irritant kan zijn, dus pal in de blokkade in je hoofd, daar net waar je niet omheen kan, dus net die plek die je heel de tijd met je bewuste gedachten probeert te ontkennen. je slaagt er niet in om je gedachten af te ronden en de reden daarvoor, de schuld die plaats je liever buiten jouw ik.

‘ik probeer hier wel te denken é’

het stoort jou niet maar wat er gebeurt waar ‘het’ niet mag/kan zijn is daarvan de invulling. het gebeuren vult nu eenmaal altijd probleemloos alle gaten in de zijnsfictie in, aja, ‘echt’ hoeft het niet te zijn, als ‘het’ maar ‘is’ wat het ‘is’. wat wij ‘essentie’ noemen is au fond niet meer dan amorfe intensiteit, tijdelijke belangrijkheid, de vector van onze aandacht.

“nee ik mis mijn kind niet het is die vervloekte kakmuziek bij de buren”.

als je jezelf van dat soort opwellende ergernis wil bevrijden, dien je eerst de eigen noden te erkennen. als dat niet werkt, dan (pas) kan je maar beter ’s gaan praten met die buren.

algemener: ergernis heeft een signaalfunctie, maar vaak wijst ze weg van de ware oorzaak naar iets dat buiten onze controle ligt. het zeuren over de ergernis is dan een vraag om bevestiging van de aangemaakte ontkenning van het eigen probleem. zeuren is zo succesvol omdat iedereen van de onzekerheid omtrent de eigen fabeltjes af wil, het is dus een win-win situatie in het negatieve veld, en de gedroomde ingangspoort voor andere nijdigheden.

het is toch erg è!

scève

L’heureux sejour, que derriere je laisse,
Me vient toute heure, & tousjours au devant.
Que dy je vient? mais fuyt, & si ne cesse
De se monstrer peu a peu s’eslevant.
Plus pas a pas j’esloingne le Levant,
Pour le Ponent de plus près approcher:
Plus m’est advis de le povoir toucher,
Ou que soubdain je m’y pourroys bien rendre.
Mais quand je suis, ou je l’ay peu marcher,
Haulsant les yeulx, je le voy loing s’estendre.

*in dit geval is het natuurlijk ‘ça’, ’t is een slecht voorbeeld maar het maakt wel duidelijk dat er in elke taal ‘vanzelf’ ‘gereserveerde woorden’ ontstaan die enkel werken als functionele code. misschien heeft Lacan het wel uitsluitend over de taal-als-code wanneer hij zegt dat het onderbewuste opgebouwd is als een taal?

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #356

22B84a

356 – van slechte gevolgen is er een andere oorzaak, van goede geen, of wij zijn het zelf

hexagram 31 –   – xián – “Verenigen”

input

https://dirkvekemans.be/2018/09/17/harusmuze-92/

commentaar

de causaliteit die wij in het dagelijkse leven hanteren is nogal gekleurd door onze behoeftes. in de sociale media stelt iedereen trots haar/zijn/het geluk voor als een persoonlijke verdienste en wat er slecht gaat is voer voor het eeuwige vingerwijzen dat nooit de spiegel vindt waar de ware toedracht overduidelijk is.

scève

Quand Apollo à sué le long du jour.
Courant au sein de sa vielle amoureuse,
Et Cynthia vient faire icy sejour
Pour donner lieu a la nuict tenebreuse,
Mon coeur alors de sa fornaise umbreuse
Ouvre l’Etna de mes flammes ardentes,
Lesquelles sont en leur cler residentes,
Et en leur bruyt durent jusques a tant,
Que celle estainct ses lampes evidentes,
De qui le nom tu vas representant.

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #328

// het tellen vertelt zich onophoudelijk

328 – onze verteller vertelt zich constant

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input

https://dirkvekemans.be/2018/10/15/harusmuze-120/

22B51 Rodin D 4865

commentaar

in elke relationele fysica is het humane perspectief de enige constante die noodzakelijk als constant moet worden gedacht.

scève

Tant variable est l’effect inconstant
De la pensée encor plus incertaine,
Que sur les doigtz deux pour troys va comptant,
Et tient jà près la chose bien loingtaine.
Car estant pris dessoubz sa main haultaine,
Je m’en allois plorant la teste basse:
Et devant elle ainsi comme je passe,
En me voyant me jecte un soubris d’oeil,
Qui me feit rire: & par ce je compasse
Amour leger mesler joye en mon dueil.

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze 297

// fien, de foefelfleur, in ’t vol van heur kleur 

297 – het schrijven betekent, het tekenen beschrijft

hexagram 31咸 – XIAN – ‘verenigen’

Lees over het Harusmuzeprogramma

Bekijk alle Harusmuzes

input:

https://dirkvekemans.be/2018/11/16/harusmuze-151/

commentaar:

[later]

strikt gesproken staan tekenen en schilderen natuurlijk buiten het talige maar er is, zo stelt ons vandaag de Harusmuze voor, wel degelijk een verband. de formule: ‘het schrijven betekent / het tekenen beschrijft” is immers een indicatie van dat verband.

de menselijke interactie met het ‘echte‘, met wat wij zien wordt enerzijds vanuit het denken middels de betekenis aangereikt in de vorm van taal, benoeming, verwoording en schrift

anderzijds beschrijven wij het echte wat wij zien met onze gedachte lijnen en tekenen wij vaak ook al het aldus beschreven echte, waarin ook een wil in schuilt om het ‘mooie’ te zien, het schoon bedachte te priviligeren boven de achtergrond van het ‘gewone’ en onze blik het cachet te geven van door ervaring gerijpte wijsheid de toeschouwer een zienswijze aan te reiken die haar overweldigt met ons ‘kunstenaarschap’.

dat het tekenen dan voorafgaat aan de betekenis van het schrijven is maar één draai aan het recursieve wiel van de humane waarneming die altijd in de eerste plaats zichzelf waarneemt en voor waar neemt…

CCXCVII

Si, tant soit peu, dessus ton sainct Pourtraict
L’oeil, & le sens aulcunement je boute,
De tout ennuy je suis alors distraict,
Car ta figure a moy s’addonne toute.
Si je luy parle, intentive elle escoute,
Se soubriant a mes chastes prieres.
Idole mienne, ou fais que ses meurs fieres
Celle là puisse en humaines changer,
Ou bien reprens ses superbes manieres,
Pour non, ainsi m’abusant, m’estranger.

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #252


// hein? on aspire à quoi, exactement?

252 – hulp die je geeft, heb je zelf gekregen

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/12/30/harusmuze-195/

uitvoer


Le Ciel de soy communement avare,
Nous à cy bas heureusement transmys
Tout le hault bien de parfection rare,
Duquel il s’est totalement demys,
Comme qui veult ses chers, & sainctz amys
D’aulcun bienfaict haultement premier.
Car il à plut (non de ce coustumier)
Toute Vertu en ces bas lieux terrestres
Soubz ce grand Roy, ce grand FRANCOYS premier,
Triumphateur des armes, & des lettres.

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #117

117

117 – je leest niet wat je zegt, je hoort niet wat je schrijft: over het doen zullen we dan maar zwijgen.

hexagram 31 – – HSIEN – ‘verenigen’

scève

Pour m’enlasser en mortelles deffaictes
Tu m’afoiblis le fort de ton povoir:
Soit que couvrir esperances deffaictes
Face un bien peu d’espoir appercevoir,
Si ne peult on non asses concevoir
A quelle fin ton vouloir se dispose.
Parquoy mon bien, qui en ta foy repose,
Au long souffrir patiemment m’enhorte: 
Car aussi bien ta cruaulté propose
De me donner, comme a mort, vie morte.

r.2: “Délie hides the full force of her influence so as to ensnare the lover the more easily” (McFarlane)
r.3: Soit que : ‘hoewel’ couvrir esperances deffaictes : ‘het bedekken van [de herinnering aan] verloren hoop’
r.5: Si : ‘Niettemin’
r.10: comme a mort : ‘als aan een dode man’ (cfr Erasmus ‘De Vrijer en zijn Meisje”)

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #68

68 – bewaar visioenen in stromend water

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

want stilstaand water is een poel van drek en rottigheid.

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Comme lon voit sur les froides pensées
Maintz accidentz maintes fois advenir,
Ainsi voit on voulentez insensées
Par la memoire a leur mal revenir.
A tout moment de toy le souvenir
Ores la doubte, ores la foy me baille,
Renovellant en moy celle bataille,
Qui jusqu’en l’Ame en suspend me demeure.
Aussi vault mieux qu’en doubtant je travaille,
Que, estant certain, cruellement je meure.

baille: ‘geeft’ – algemene teneur van het gedicht: telkens dezelfde twijfel (de ‘koude’ gedachten zien het wel) is een kwelling maar beter die kwelling dan de zekerheid van de dood.

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #48

48 – het lichaam spreekt, de zoen verenigt

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

er komt geen woord aan te pas.

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Si onc la Mort fut tresdoulcement chere, 
A l’Ame doulce ores cherement plaict: 
Et si la vie eust onc joyeuse chere, 
Toute contente en ce corps se complaict. 
A l’un aggrée, & a l’aultre desplaict. 
L’estre apparent de ma vaine fumée, 
Qui tost estaincte, & soubdain rallumée, 
Tient l’esperance en lubrique sejour. 
Dont, comme au feu le Phoenix, emplumée 
Meurt, & renaist en moy cent fois le jour. 

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #18

18 – uitverkoren, ongrijpbaar is het git

hexagram 31  (xián)“Verenigen”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

het inzicht dat gezien wordt in de afwezigheid van licht, is een vloek, een zegen, een zachte troost en een verschrikkelijke tormentatie. het is niet, het gebeurt, dus het blijft onbereikbaar en onvatbaar voor elk begrip. wie het nastreeft, zal het nooit krijgen. wie het heeft, beseft het niet.

scève

Qui se delecte a bien narrer histoires 
Perpetuant des haultz Princes les gestes: 
Qui se triumphe en superbes victoyres, 
Ou s’enaigrist aux Satyres molestes: 
Qui chante aussi ses amours manifestes, 
Ou se complaict a plaisamment descrire 
Farces, & Jeux esmouvantz Gentz a rire. 
Mais moy: je n’ay d’escrire aultre soucy, 
Fors que de toy, & si ne sçay que dire, 
Sinon crier mercy, mercy, mercy. 

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!