over de Réquichot-lezing

  • het Réquichotprogramma leest hier het werk van Bernard Réquichot (FR 1929 – 1961) met het oog op de benoeming van deze Franse auteur en schilder tot Kathedraal-Auteur.
  • we willen aan de hand van deze lezing het sterke vermoeden bevestigd zien dat deze auteur een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Neo-Kathedraalse Bewegingsleer en andere aspecten van het NKdeE gedachtegoed.
  • de Réquichot-lezing is in februari 2020 begonnen door dv, toen in zijn 16de jaar als Kathedraal-Novice (een Novice ambieert het Kathedraal-Auteurschap te verwerven na haar overlijden).
  • naarmate de lezing vordert kan u hier een index van de sporen ervan raadplegen
Afbeeldingsresultaat voor Barthes Réquichot

De tekst die Roland Barthes schreef voor de Catalogue Raisonée (La Connaissance – Weber, Brussel 1973) van het oeuvre van Bernard Réquichot is geen betoog of essay uit 1 stuk maar bestaat uit een verzameling autonome bestanddelen, gedachten bij het werk in de tekstuele gedachtenbak gegooid alwaar zij zelf een soort Reliquaire vormen voor de dode auteur.

  1. vertaling en commentaar van/op de tekst van Roland Barthes over BR in de Catalogue Raisonné van 1973

2. het journal intime programma combineert een lezing van Réquichot en van boeken relevant daarvoor met een onderzoek naar de stem van het gebaar of de geste van de stem. sommige delen daarin werden/worden uitgewerkt tot een apart referentieerbare informatiebron:

Dit bestand maakt deel uit van de Neo-Kathedraalse Lezing van het werk van Bernard Réquichot.

Een NKdeE-Lezing is een recyclageprogramma dat de nalatenschap van een overleden auteur publiekelijk bestudeert met het oog op een opname van de overledene in de Kathedraal als Kathedraal-Auteur.

This website uses the awesome plugin.