B5

καθαίρονται δ’ ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι, ὁκοῖον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐμβὰς πηλῷ ἀπονίζοιτο· μαίνεσθαι δ’ ἂν δοκέοι εἴ τις μιν ἀνθρώπων ἐπιθράσαιτο οὕτω ποιέοντα. καὶ τοῖς ἀγάλμασι δὲ τουτέοισιν εὔχονται, ὁκοῖον εἴ τις τοῖς δόμοισι λεσχηνεύοιτο, οὔ τι γινώσκων θεοὺς οὐδ’ ἥρωας οἵτινές εἰσι

Theosophia, c.68, p. 184, 5f

transcription

  • kathairontai d’alloos haimati miainomenoi hokoion ei tis eis pèlon embas pèlooi aponizoito. mainesthai d’an dokeoi ei tis min anthroopoon epithrasaito houto poieonta, kai tois agalmasi de toutéoisin euchontai, okoion ei tis tois domoisi leschèneuoito, ou ti ginooskoon theous oud’ hèrooas oitines eisi

eng

fra

ita

  • Si purificano d’altro sangue contaminandosi, come se qualcuno entrato nel fango col fango si tergesse. Sembrerebbe fuor di senno, se qualcuno degli uomini lo vedesse mentre questo fa. E a siffati divini simulacri volgon preghiere, come se qualcuno a edifici volgesse la parola, ignorando gli dei e gli eroi, quali siano. (WALZER)
  • Vanamente si purificano con il sangue di cui si macchiano, come se chi si fosse immerso nel fango si lavasse con il fango: se un uomo lo vedesse far questo, lo giudicherebbe pazzo. Pregano inoltre queste statue, come chi parlasse con le mura di casa, non sapendo chi siano dei ed eroi.(FRONTEROTTA)

ndl

  • Mensen reinigen zich vergeefs van bloedschuld door zich opnieuw met bloed te besmeuren. Dat is net als in modder trappen om zich daarna met modder te wassen: een mens die men zo doende zag, zou gek verklaard worden. Ze staan ook te bidden voor godenbeelden. Dat is net als tegen een huis staan praten zonder goed te weten wat voor wezens goden en heroën zijn. (CLAES)
  • Ze reinigen zich op een vreemde manier door zich met bloed te besmeuren. Dat is zoiets als wanneer iemand die in de modder terecht is gekomen, zich met modder zou wassen. Hij zou de indruk wekken krankzinnig te zijn, als iemand van de mensen hem zoiets zag doen. En ze bidden tot de beelden daar, iets wat lijkt op een praatje maken met huizen. Zo iemand weet helemaal niet wat goden en heroën voor wezens zijn. (VERHOEVEN)
  • Zij reinigen zich door zich met nieuw bloed te besmeuren, wat zoiets is alsof wie in modder is terechtgekomen zich met modder schoon zou wassen. Zo iemand zou als niet goed wijs beschouwd worden als een gewoon mens hem bij die handelwijze in het oog zou krijgen. Ook bidden zij tot godenbeelden zoals ze overal om ons heen staan, wat net zoiets is alsof men tegen tempels zou oreren zonder van goden of heroën ook maar te weten wie dat zijn. (MANSFELD)

rus

  • Вотще очищаются кровью оскверненные, как если бы кто в грязь вступив, грязью и отмывался. Его бы сочли сума сшедшим, если бы кто из людей заметил, что он так делает. И изваяниям этим они молятся, как если бы кто разговаривал со стеной, не имея ни малейшего понятия ни о том, что такое боги, ни о том, что такое герои. (ГЕБЕДЕВ )
This website uses the awesome plugin.