B47

< B46indexB48 >

ὐτὸ μόνον πεισθέντες ὅτῳ προσέκυρσεν ἕκαστος· ἔτι μὴν Ἡράκλειτον,

μὴ εἰκῆ περὶ τῶν μεγίστων συμβαλλώμεθα

Diogenes Laertius, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων ( Lives and Opinions of Eminent Philosophers) IX, 2

transcription

  • Mè eikè peri toon megistoon symballometha

eng

  • Let us not conjecture (συμϐαλλώμεθα) at random (εἰκῆ) about (περὶ) the greatest (μεγίστων) things.

fra

  • Ne conjecturons (συμϐαλλώμεθα) pas à tort et à travers (εἰκῆ) sur (περὶ) les grandes (μεγίστων) questions. (Burnet, traduit par Reymond)

ndl

  • Laten we niet zomaar een oordeel uitspreken over dingen die van het grootste belang zijn. (VERHOEVEN)
  • Wij moeten met betrekking tot de belangrijkste dingen niet in het wilde weg verbanden leggen; (MANSFELD)
< B46indexB48 >

readings

This website uses the awesome plugin.