noten bij fragment 21

  • het fragment legt de prioriteit van de empirie  waar die thuishoort: in het gebeuren van de cognitie: wat we wakker zien is ‘dood’ omdat het in onze gedachten slechts representatie is, we zien niet het leven, maar de (het) lijken van het levende
  • anderzijds zien we als we slapen slechts de slaap, niets van onze dromen is echt een zien, we bekijken slechts het gebeuren van de verwerking van de representaties
  • in wakkere toestand is de Interactieve Turing Machine van ons brein altijd overladen met interactie, slapend sluiten we de interactie af (niet geheel) en is er ‘damage report’: het bewustzijnsstromen nivelleert de opgebouwde intensiteiten in de vertrouwde Banung
This website uses the awesome plugin.