la peinture belge

PIGMENTEN – TEMPERA  – TECHNIEKEN – AFVAL

'Let's Talk', dv 2011, solidago-verf en kaarsroet op papier, 26x26cm (detail)

La Peinture Belge is een Neo-Kathedraals Onderzoeksproces, onderdeel van de NKdeE-Bouwkunde. Het onderzoekt op welke wijze uit de directe (i.c. Belgische) omgeving van de Huidige Kathedraalauteur gratis of tegen minimale extractiekost kleurstoffen (pigmenten) en bindmiddelen (tempera) kunnen worden gewonnen die kunnen worden gebruikt in de zgn. ‘Bio-graphics’: een creatief expressieproces dat enkel gebruik maakt van ‘natuurlijke’ kleuren.

Zoals bekend voor Kathedraal-getrouwen is het concept ‘natuurlijk’ behoorlijk geproblematiseerd. De zwaar vervuilde post-industriële (voor)stadsomgeving van de op hol geslagen exploitatiemaatschappij zoals we die in Kessel-Lo,  het Centrum van het Gekende Universum, kunnen ervaren is in het Kathedraalse denken net zo goed een ‘natuurlijke’ omgeving als het ‘natuurreservaat’  Het Zwin. Het onderscheid natuur-cultuur is louter menselijk en derhalve triviaal.

La Peinture Belge (LPB) zal dus net zo goed gebruik willen maken van baksteenpoeder als ‘natuurlijk’ ingrediënt  als van plantenextracten. Dat neemt niet weg dat LPB voor de Kathedraal-leek in hoge mate ook herkenbare ecologische trekjes heeft: afvalmaterialen worden gerecycleerd, er wordt afgezien van chemisch-industriëel gewonnen pigmenten en media, en we herontdekken middeleeuwse en derhalve als ‘natuurlijk’ ervaren pigmenten en bereidingsmethodes. Op die manier kan LPB  zeker binnen de transitiebeweging maar ook voor meer gedateerde ecologische groeperingen interessant worden.

Zoals gebruikelijk is bij de initiering van een NKdeE-Onderzoeksproces, gebeurt de opbouw van het theoretisch kader van dit onderdeel van de NKdeE Bouwkunde simultaan met de beoefening van de praktijk ervan. In het theoretisch gedeelte zal waarschijnlijk een thema als ‘houdbaarheid’ cruciaal worden. La Peinture Belge mag dan wel terugvallen op antieke verfwinnings- en schilderpraktijken, het breekt radicaal met de eeuwenoude dogma’s ontstaan rond de bewaarobsessie van Westerse ‘kunst’-praktijken: LPB is in de eerste plaats een bedrijvigheid, een creatieve bezigheid. Het geproduceerde is bijzaak, een afvalproduct van de activiteit. Elke NKdeE-Onderzoeksrichting is evenweluit op maximale verwerking van eigen afval (‘Eigen Afval Eerst!’) en de afvalproducten worden dus systematisch in online beschikbaar gestelde bestanden gerecycleerd als (optionele) feedback-input..

Van hier kan u volgende bestanden raadplegen, geordend in deze verzamelingen:

  • PIGMENTEN: oplijsting van gebruikte pigmenten tijdens LPB en hun winningsmethode
  • TEMPERA: bindmiddelen (media) waarmee pigmenten vermengd worden  tot bruikbare verf
  • TECHNIEKEN: speciale technieken ontdekt tijdens LPB
  • AFVAL: schilderijen en ander creatief afval, objecten geproduceerd tijdens LPB
This website uses the awesome plugin.