over de Vrije Lyriek

n.v.d.r.: hier vind je verzameld alle uitspraken over de Vrije Lyriek en andere stellingen/aforismen/citaten die onderaan de rubriek ‘Gedicht van de dag‘ werden gegeven.

Nieuw is wat je nog niet (terdege) (elders) gelezen hebt, nog niet (voldoende) bekeken.

***

Volgens Ezra Pound is poëzie ‘nieuws dat nieuws blijft’. Allez vooruit!

***

De teksten de Vrije Lyriek zijn constant in hun ongestadigheid.

***

De teksten der Vrije Lyriek kennen geen finaal stadium.

***

De teksten der Vrije Lyriek zwerven ondood rond, hun zwarte letters branden gaten in het Licht.

***

De Vrije Lyriek ontstaat, groeit en vergaat. Wat is uw probleem?

***

De Vrije Lyriek is niet erg hedendaags, eerder alledaags.

***

De gave van de Vrije Lyriek uit zich het zuiverste als een gift, het belangeloos delen van het gave dat men als auteur ontvangt. Er is niets zo plezant als wijzen naar het schone en zeggen: ‘zie daar, hoe schoon!’.

***

De gave van de Vrije Lyriek is een uitgave.

***

Het editeerwerk binnen de Vrije Lyriek komt vaak neer op een verbinden van de uitbloei van het lyrische proces met het aanvankelijke ontbotten, de aanvang van de bloei. Het is een beetje zoals een herinnering zichzelf schrijft door het herinneren, hoe vaker dat gebeurt, hoe solieder de herinnering, maar ook hoe meer verwijderd van het oorspronkelijke gebeuren. Het is een delicaat werkje dat met veel toewijding dient te gebeuren, zeker als het door de auteur zelf gedaan wordt, want die is vaak blind voor wat hij ‘ongewild’ tot bloei heeft gewekt…

***

Het idee dat een tekst ‘af’ moet zijn is eigenlijk vreemd aan de lyriek en eerder een (commerciële) vereiste voor het afdrukken ervan. Het ‘af’ zijn (en in mindere mate ook de auteursrechtelijke bescherming van haar ‘kapitale waarde’ ) is ook vreemd aan of tegenstrijdig met de gebruiken van de informatietechnologie, waar code altijd voor ‘verbetering’ of ‘aanpassing aan nieuwe noden’ vatbaar moet zijn. En, als het enigszins kan,  ook ‘open source’. De Vrije Lyriek is een open lyriek in beweging en maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden geboden door de informatietechnologie.

***

De Vrije Lyriek is vaak in tegenspraak met uitspraken over de Vrije Lyriek.

***

De Vrije Lyriek heeft een overschot aan gelijk en deelt dat graag uit.

***

Literatuur is literatuur omdat elk stukje literatuur zoals een stukje hologram de hele literatuur in zich draagt. De hang naar het nieuwe lijkt verworden tot een nefaste neurose die elke ‘normale’ tijdsbeleving onmogelijk maakt. De uitgedragen status is een status van fixatie in het nieuwe, een dictaat dat verleden, heden en toekomst onwaarneembaar maken.

De tekst verdwijnt in de code, de code bewerkstelligt het nieuwe en verbergt de code. Wat gebeurt er?

In het nieuwe gebeurt er niets, het Niets van het kapitaal, een natuurkracht die zich door de mens beweegt, maar die de mens niet zo bijster goed gezind is. We gaan daar mee om zoals onze voorouders met de hun bekende natuurkrachten omgingen: we maken er een god van, en onze al dan niet verkozen godgeleerden staan met hun glanzende boekjes Uitleg te zwaaien in plaats van efficiënte schuiloorden te ontwerpen. En toen?

In het voortdurende nieuwe beleven we de illusie van de controle. Waar denk je aan? Wat ben je aan het doen, Dirk?

***

De commercie reduceert de Vrije Lyriek tot het minst interessante stadium van haar proces, haar afval:  een verhandelbare afdruk van een tekst.

***

De Vrije Lyriek is als  programma open source en houdt hardnekkig vast aan de gedachte dat de mens een zelfbeschikkingsplicht heeft, in weerwil van alle commerciële druk (het kapitaal als natuurkracht).

***

De Vrije Lyriek verheerlijkt de innerlijke tegenspraak. Wèg met de Vrije Lyriek!

This website uses the awesome plugin.