B67a

< B67indexB68 >

sicut aranea stans in medio telae sentit quam cito musca aUquem filum suum corrumpit itaque muc celeriter currit quasi de fili persectione dolens, sic hominis anima aliqua parte corporis laesa illuc festine meat quasi impatiens laesionis corporis cui firme et proportionliter juncta est.

Hisodus Scholasticus, De anima Mundi, ad Clalcidius, trad. Timaeus, 34 b.

de

  • Wie die Spinne, die in der Mitte ihres Netzees sitzt, merkt, sobald eine Fliege irgend einen Faden ihres Netzes zerstört, und darum schnell dahin eilt, als ob sie um die Herstellung des Fadens sich härmte,so wandert des Menschen Seele bei der Verletzung des Körpers, mit dem sie fest und nach einem bestimmten Verhältnis verbunden ist, ungehalten sei. (DIELS)

eng

  • Heraclitus gives an excel-lent comparison of the soul to a spider and the body to the spider’s web. As thespider, he says, waiting in the middle of the web, notices as soon as a fly breaksany thread and then quickly runs to the spot, as if she suffered until her web isrepaired, just so does the soul of a human being, when any part of the body isharmed, move swiftly to that place, as if disturbed by the wound of the body, towhich it is tightly and proportionately linked. (KAHN)

fra

  • De même que l’araignée, se tenant au milieu de sa toile, perçoit aussitôt qu’une mouche a brisé l’un de ses fils, et ainsi court rapidement à cet endroit comme si elle souffrait de la rupture du fil, de même l’âme de l’homme, une partie du corps étant blessée, se rend en hâte à cet endroit, comme incapable de supporter la blessure du corps auquel elle est liée solidement et dans chaque partie.

ndl

  • Zoals een spin die in het midden van het web zit en voelt dat een vlieg een van de draden vernielt, daar snel naartoe rent, als pijnlijk getroffen door het breken van de draad, zo spoedt ook de geest van de mens, als ergens een lichaamsdeel gewond is, zich daarheen, alsof hij de wond niet kon, verdragen van het lichaam waarmee hij hecht en evenredig verbonden is. (CLAES)
  • Zoals een spin die midden in haar web zit, voelt wanneer een vlieg een van haar draden stuk maakt en daar snel heen rent, alsof zij zich zorgen maakte om de schade aan de draad, zo gaat ook de ziel van de mens, wanneer ergens in het lichaam, waarmee zij hecht en volgens een vast patroon verbonden is, een kwetsuur ontstaat, haastig naar die plaats. (VERHOEVEN)
< B67indexB68 >

This website uses the awesome plugin.