Meditatief Schrijven

 • Herontdek het handschrift als een aangename manier om voor jezelf rust en ruimte te creëren
 • Knoop aan met de eeuwenoude cultivering van de techniek van het schrift
 • Probeer het eens: een vorm van mindfullness die je bezig houdt,relaxatie met zichtbaar resultaat en een eigen esthetiek!
 • Geen ervaring of kennis vereist!

meditatief_schrijven_logo

Inhoud

Wat is Meditatief Schrijven?

Meditatief Schrijven is een bewustzijnsvormende techniek die verwant is aan andere trainingen en aandachtsoefeningen die gericht zijn op Mindfulness.

Meditatief Schrijven gebruikt het schrift als aandachtsoefening. We (her)ontdekken het plezier van het schrijven. Desgewenst zoeken we al schrijvende aansluiting bij bestaande vormen van meditatie. Na een initiatie wordt iedereen uitgenodigd om zichzelf een eigen traject te zoeken te midden de vele mogelijkheden.

De begeleider en de andere beoefenaars zijn daarbij een hulpmiddel om suggesties op te doen en ervaringen uit te wisselen. Er is geen leraar-leerling verband,  iedereen is gelijk en zoekt haar eigen weg. De weg zoeken is de weg maken. Op de weg staan we altijd even ver (de weg blijft weg) en aan de leiding want het is enkel onze weg.

 De basis: het Schrift

Het schrift, ooit het fundament van elk menselijke weten, is in onze levens als handeling erg op de achtergrond geraakt. We duimen, swipen en typen veel meer dan dat we willen tijd verliezen met de ingewikkelde gebaren van het schrijven. Helemaal weg is het schrift niet, we gebruiken het nog  en blijkbaar vooral als ‘het er op aan komt’: in onze intieme sfeer (de post-its op de frigo), de liefdesbekentenis, het snelle geheugensteuntje en als betrouwbare akt in de handtekening.

In de handtekening zien we hoe het schrift symbool staat voor onze eigenheid, en dat kan ook want iedereen schrijft anders. Elk schrift is uniek. In de theorievorming rond Meditatief Schrijven wordt onze verbondenheid met het schrift hersteld, ons inzicht in het gebeuren verruimd en uitgediept.

In de handeling van het repetitieve schrijven kunnen we onszelf observeren: in de wisselende stemmingen, het plezier of de kleine ergernissen kunnen we onze karaktertrekken aflezen. Het schrijfresultaat kunnen we grafologisch gaan bekijken: hoe weerspiegelt onze  persoonlijkheid en onze huidige gemoedsstemming zich in het ‘afgeleverde’ schrift.

De Praktijk

De praktijk van Meditatief Schrijven kan zich vanuit een eenvoudig basisgegeven ontwikkelen van ontspannende mindfullness tot intense meditatie.

Al schrijvende (her)ontdekken we onszelf in relatie tot het schrift. Het ego lost op en hervindt zich  in haar verbondenheid met het gebeuren. We ervaren de emoties bij het schrijven (voldoening, irritatie, genot, frustratie,…) en laten die toe, geven ze ruimte in ons schrijven.

De praktijk van het Meditatief Schrijven is er op gericht om het schrijven van haar onmiddellijke communicatieve betekenis te ontdoen zodat enkel het verloop van de gebaren rest. We bevrijden het schrift van haar functie en laten het schrift als geschrevene en de opdracht van het schrijven samenvallen met het schrijven.

In de herhaling ontdekken wij de oorsprong van de betekenis. We schrijven geruime tijd dezelfde letters die een der voorgeschreven woorden vormen, de verbigrammen.
Deze verbigrammen hebben we wel een zekere betekenis toegekend maar die betekenis mag je al schrijvende op het spel zetten.

Die betekenis van de woorden is echter enkel nodig als middel om tot het schrijven terug te komen, mochten onze gedachten tegen onze wil in afdwalen. Het schrijven helpt ons als we afdwalen, want de feedback is onmiskenbaar: dan schrijven we fouten, oei.
Geen erg: het voorgeschrevene is geen wet maar louter hulpmiddel, het heeft enkel de betekenis die jij er aan wil geven.

De herhaling in het schrijven is dan ook geen straf maar een beloning: het schrijven wordt een dans, jouw schrijfgebaren bevrijden jouw handelen van het juk van de betekenis. de rust die je erin vinden kan is een blijdschap.

In de gebaren van het schrijven vinden we niet alleen rust maar ook de volle weelde van het gebeuren in ons en rondom ons. De wereld valt samen met het schrijven.

Over de Praktijk van het Meditatief Schrijven gezien  in het kader van de Bewegingsleer van de Neue Kathedrale des erotischen Elends kan u meer lezen in dit artikel.

selesteina_l.jpg
dv 2017 – een selesteina l-omschrijving

De Voordelen van Meditatief Schrijven

Is  Meditatief Schrijven iets voor jou? Misschien heb je ervaring met andere vormen van mindfulness of meditatie en ben je toch op zoek naar iets dat beter bij jou past. We geven enkele kenmerken die jij misschien aantrekkelijk vindt:

 • Meditatief Schrijven vereist geen langdurige training of opleiding. Een inwijdingssessie van een uurtje zet je op weg en hoewel we begeleiding en beoefening in groepsverband aanmoedigen kan je het perfect op je eentje beoefenen.
 • Meditatief Schrijven kan je welhaast altijd en overal. Als je ergens kan schrijven, kan je er ook Meditatief Schrijven. We raden wel aan om het schrijven ritueel en ceremonieel in te kleden en zoeken daarbij aansluiting bij de rijke traditie van het schrift, maar strikt noodzakelijk is dat allemaal niet
 • Meditatief Schrijven heeft een tastbaar resultaat. Het heeft in die zin wat van ander handwerk zoals breien en haken. Veel medsers maken van hun schrijven ware kunstwerkjes!
 • Meditatief Schrijven hoeft niks te kosten. Plaats op een beschrijfbaar oppervlak en iets dat schrijft is alles wat je nodig hebt…De vrij toegankelijke initiatiesessies bij de Broeders Alexianen in Tienen (zie hieronder) zijn geheel kosteloos! Ik kom ook graag voor jullie groep of vereniging een initiatieles geven.
 • Meditatief Schrijven heeft als meditatietechniek haar nut al bewezen voor mensen die het moeilijk hebben met stilzitten, met ‘niets doen’, tot rust komen.
 • Je ziet het nut wel in van ‘al dat mindfulnessgedoe’ maar het werkt niet voor jou? Probeer Meditatief Schrijven eens: je bent bezig met iets, je hebt resultaat en toch kan je ook een soortgelijk effect ervaren!
 • Meditatief Schrijven is 100% Belgisch, hip, nieuw  en uniek en het is uitgevonden door een Vlaamsche Dichter van bij Ons!
img_1908.jpg
dv 2017 – selesteina vlekomschrijving

Waar en wanneer?

[INGEVOLGE COVID 19 zijn deze sessies tot nader order geannuleerd]

 • Elke woensdag van 16u tot 18u is er in het Vrije Tijdscentrum van de kliniek van de Broeders Alexianen in Tienen gelegenheid om kennis te maken met Meditatief Schrijven. De sessies zijn gratis toegankelijk zonder onderscheid zowel voor patiënten als voor anderen. U kan vooraf verwittigen dat u komt, maar dat hoeft niet: u kan zich gewoon even voor 16u aanmelden aan het onthaal, Liefdesstraat 10 en u kan deelnemen. U hoeft niets mee te brengen, al het materiaal is voorzien. U hoeft ook niet de volle twee uur te blijven, eens u de weg kent kan u ook zoals de patiënten vrij aansluiten binnen de tijdsperiode.
 • [INGEVOLGE COVID 19 zijn deze sessies tot nader order geannuleerd]

Contact

Voor een initiatiesessie, een workshop  of andere informatie kan je terecht bij Dirk Vekemans

This website uses the awesome plugin.