Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #210

210 – wetten willen van de vrije wil niets weten input: Rodin + Héraclite commentaar het vrijheidsbegrip van de NKdeE Bewegingsleer berust op de bevrijding, de verlossende beweging weg van het ego, de oplossing van het persoonlijke en het menselijk-beperkte in de wereldziel. het concept ‘vrije wil’ lijkt dan ook een samengestelde vector te zijn […]