Categorieën
LAIS lyriek

rij na rij

voor N. L. Schaduw van het licht komt altijd te laat & Het gebrek is geen gebrek van jou, Jouw zijn is wat er daar in hen vergaat: Hun duister kleurt jouw hemel hemelsblauw Hun zwart is klaar, ik zie slechts licht in jou. De tekens van de tijd verarmen mij, Daden, onleesbaar rij na […]

Categorieën
LAIS lyriek

versmelting, ochtendlijk

voor N. L. Jij bent de diafane dageraad Een weerschijn die de ganse nacht optilt, Een rode sluier die in wit vergaat Aurora die mijn wilde hart verstilt. Ik zie het schone dat jij voor ons wilt, Jouw licht dat dwars door tijd & plaats bestaat De stille liefde ver van alle haat Hoe wij […]

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
This website uses the awesome plugin.