Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #480

480 – wie als god wil leven, verzuipt als rat

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

invoer

Harusmuze 183 – in de golf ziet men de golven niet breken

commentaar

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 1alle teksten van de NKdeE worden in lussen van herschrijfprogramma’s opgenomen. zo’n revisie/herschrijving noemen we in de Gignomenologie een Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

Noten[+]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #478

478 – de lust verstrikt in ’t stremmen van de nijd

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

invoer

Harusmuze # 181 – de nijd betreft de expressie, sintels van gebeuren

commentaar

[eerdere, langere versie: ‘de lust wil gebeuren en verstrikt in de dingen, de nijd wil de dingen en stremt het gebeuren‘]

de Bewegingsleer of Gignomenologie van de NKdeE wil een relatief eenvoudig maar dynamisch verklaringsmodel aanbieden dat kan gebruikt worden in een streven naar het bevorderen van gezondheid en welzijn onder de mensen.
de Kathedraal reduceert daarbij zoveel mogelijk ontologische balast, omdat we vaststelden dat het Zijn en de Dingen als conceptuele code een nefaste virale uitwerking vertonen op het menselijk gedrag en nodeloze complexiteit creëren.
het menselijk denken kan niet zonder de fictieve structuren van het Zijn en het bestaan van de Dingen (cfr. Vaihinger) , maar door het denken zoveel mogelijk te ‘mobiliseren’ en de ontologische structuren die nodig zijn voor de verstaanbaarheid tot een absoluut minimum te beperken proberen we een alternatieve denkwijze 1omdat eerdere instanties van dit soort de-ontologisch denken blijkbaar geheel verloren zijn gegaan of onbegrijpelijk geworden zijn, moeten we daarbij noodgedwongen bijna van nul beginnen.
vandaar dat de Kathedraal vooral ook conceptuele programma’s wil creëren die de ontwikkeling hiervan een autonoom karakter kunnen verlenen, autonoom in die zin dat de programmatuur groeit, zich voortplant in de richting waar er resultaten als feedback gebruikt kunnen worden, een viraal groeiproces dus.
aan te reiken die misschien van nut kan blijken te zijn op een moment in onze geschiedenis dat het niet zozeer spannend lijkt te worden t.a.v. het voortbestaan van onze soort, maar duidelijk wél bij het afwenden van dreigende cataclysmen van ongeziene omvang.
de programmatuur wordt daarbij met expliciete ideologische intentie ontwikkelt omdat wij de visie van velen delen dat enkel een verandering in het menselijk gedrag bepaalde dreigingen kan afwenden.
veranderingen in gedrag kunnen pas gebeuren als er diepgaand en klaar inzicht is de nefaste uitwerking van het huidige gedrag en hoe dat gedrag gebaseerd is op schadelijke gedachtegewoontes.
het programma van de Kathedraal vertrekt van de visie dat wanneer men zich niet blindstaart op het zijn van de dingen, maar alles probeert te vatten in de achterliggende beweging, in het gebeuren-als-gebeuren, dus als de conceptuele inspanning het gebeuren van het denken als gebeuren poogt te volgen zonder er een bezit van te willen maken, er een louter gebeurlijke onderstroom als ‘structuur’ kan worden waargenomen, aangevoeld en doormiddel van technieken van de ‘écriture du Réel’ gebruikt in functie van tijdelijk vooropgezette doelen.
de uiteindelijk werkende versie van de Kathedraal is een uiterst dynamisch ‘begeleidingsprogramma’, een soort doorgroei van de humane geest die van meetaf als ‘technisch’ gedacht is ( cerebraal handenwerk). die ‘kathedraal’ is er al, omdat het gebeuren daarop ‘voorzien’ is, maar we zien ze nog niet. de kathedraal zoeken is haar waarneembaar maken, de kathedraal zoeken is de kathedraal bouwen, en daar werkt iedereen (on)bewust aan mee.

de asemische lezing (en: ‘Asemic Reading’) is zo’n programma dat tekst poogt om te zetten in beweging waarvan het traject in asemisch schrift (‘betekenisloze’ krabbels) kan worden vastgelegd en hergebruikt als input voor een volgende creatieve stap.

in dit programma, het Harusmuze programma, proberen we de onderliggende beweging van een aforistische input via een meditatieve oefening op basis van de I Tching orakeltraditie tot een nieuwe aforistische output te brengen: de uitspraak van de Harusmuze als ‘orakel’

vandaag ‘zegt’ de Harusmuze ons iets over de twee richtingen waarin de positieve en de negatieve varianten van het verlangen kunnen stromen.
de lust, getuigend van een procreatief verlangen is verlangen dat qua wil verlangen gewoon wil gebeuren, de lust wil niets bereiken tenzij het einde van de lust in het orgasme.
de nijd daarentegen als gefnuikte lust, creëert als object dingen die men wil hebben en vormt zo haast letterlijk obstakels voor de doorstroom van het gebeuren. de lust volhard, wil zich bestendigen in het gebeuren van de lust, de nijd volhard, wil zich bestendigen in het arresteren, het stilzetten van het gebeuren, de mortificatie in het materiële.

nijd en lust complementeren elkaar in de dynamiek van de erotische ellende. je kan daar niet voor of tegen zijn, je kan daar wel willen voor of tegen zijn, maar dat verandert niks, want zo gebeurt het nu eenmaal.

wanneer machtsontplooiingen (religie-ethisch geïnspireerde politiek – ideologie) de dynamiek van de nijd en de lust gaan willen beteugelen verdwijnt die dynamiek van het zichtbare naar het onzichtbare veld. de erotische ellende duikt altijd onder wanneer zij bemachtigd wil worden.

de Kathedraal van de erotische Ellende is een tao-geïnspireerde poging om de dynamiek van de erotische ellende zichtbaar op te stellen, te laten gebeuren-zoals-zij-gebeurt in een optiek van niet-handelen.

een poging om een begrip te ontwikkelen dat niet wil (in)grijpen. deze poging zal altijd falen (het succes is onmogelijk), maar door onophoudelijk te falen, kan ze werken en als ’t werkt is ’t goe, dan is het onmogelijke tijdelijk denkbaar en dus mogelijk gemaakt.geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 2alle teksten van de NKdeE worden in lussen van herschrijfprogramma’s opgenomen. zo’n revisie/herschrijving noemen we in de Gignomenologie een Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

Noten[+]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #434

22B52

434 – de redders duwen de koeien in de sloot

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/07/01/harusmuze-14/

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

scève

Ainsi absent la memoyre posée,
Et plus tranquille, & apte a concevoir,
Par la raison estant interposée,
Comme clarté a l’object, qu’on veult veoir:
Rumine en soy, & sans se decevoir
Gouste trop mieulx sa vertu, & sa grace,
Que ne faisoient presentez a sa face
Les sentementz de leur joye enyvrez,
Qui maintenant par plus grand’ efficace
Sentent leur bien de leur mal delivrez.

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #408

408 – het gebeuren laat nergens iets achter

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/07/27/harusmuze-40/

commentaar

we stellen ons vaak gemakshalve het gebeuren voor als een voortdurend bewegen, maar bewegen is niet hetzelfde als gebeuren: het gebeuren laat nergens iets achter: het beweegt in een binnen dat geen buiten heeft.

scève

Quand Mort aura, apres long endurer,
De ma triste ame estendu le corps vuyde,
Je ne veulz point pour en Siecles durer,
Un Mausolée ou une piramide
Mais bien me soit, Dame, pour tumbe humide
(Si digne en suis) ton sein delicieux
Car si vivant sur Terre, & soubz les Cieulx,
Tu m’as tousjours esté guerre implacable,
Apres la mort en ce lieu precieux
Tu me seras, du moins, paix amyable.

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #342

// gun ons de rust in jouw gedachten (die de onze zijn)

342 – zou je niet veel liever een vis zijn of een boom dan een chimpansee?

hexagram 32 – héng – “Volharden”

input

https://dirkvekemans.be/2018/10/01/harusmuze-106/

commentaar

in het laatste kwartier moet je volharden tot het laatste op is

scève

Quand quelquesfoys d’elle a elle me plaings,
Et que son tort je luy fais recongnoistre,
De ses yeulx clers d’honneste courroux plains
Sortant rosée en pluye vient a croistre.
Mais, comme on voit le Soleil apparoistre
Sur le Printemps parmy l’air pluvieux,
Le Rossignol a chanter curieux
S’esgaye lors, ses plumes arousant.
Ainsi Amour aux larmes de ses yeulx
Ses aeles baigne, a gré se reposant.

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #180

180 – alleen de liefde glijdt tot in de eeuwigheid

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input:


//give what you lack in order to receive the present
Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #101

harusmuze101

101 – de blikken wisselen maar het oog blijft staan

hexagram 32 –  héng – ‘volharden’

scève

Sur le matin, songeant profondement,
Je vy ma Dame avec Venus la blonde.
Elles avoient un mesme vestement,
Pareille voix, & semblable faconde:
Les yeulx riantz en face, & teste ronde
Avec maintien, qui le tout compassoit.
Mais un regret mon coeur entrelassoit,
Appercevant ma Maistresse plus belle.
Car Cytarée en pitié surpassoit
Là, ou Delie est tousjours plus rebelle.

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #7

7 – obstinaat op de rolmat naar de dood

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

we noemen het de vrije markt en democratie maar vanuit de rede kan je enkel besluiten dat onze obstinate weigering om onze hebzucht en nijd te beteugelen in het zicht van de nakende ondergang onze samenlevingen kenmerkt als waanzinnig autodestructief en narcistisch.
maar wat dan met de mensen die deze samenlevingen opsluit omdat zij zich waanzinnig autodestructief gedragen?
en wat met de narcistische leiders die verkozen worden?

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Celle beaulté, qui embellit le Monde
Quand nasquit celle en qui mourant je vis,
A imprimé en ma lumiere ronde
Non seulement ses lineamentz vifz:
Mais tellement tient mes espritz raviz,
En admirant sa mirable merveille,
Que presque mort, sa Deité m’esveille,
En la clarté de mes desirs funebres,
Ou plus m’allume, & plus, dont m’esmerveille,
Elle m’abysme en profondes tenebres.

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)