Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #479

22B136

479 – obstakels verwekken de schijn van ’t zijn

hexigram 61中孚 (zhōng fú) –  “Innerlijke Waarheid”

invoer

Harusmuze #182 – het Zijn vermoordt de tijd en geeft ons angst en droeve bitterheid

commentaar

in de Neo-Kathedraalse Bewegingsleer of Gignomenologie gaan we uit van de hypothese van een onverschillig Gebeuren (benoemd met de term het “Onverschil“) waarvan wij enkel de humane schijn van kunnen ervaren.
neen, geen Platoonse grot waarin we gevangen zitten (de verfoeide ‘grotshit’), maar een Gebeuren dat we slechts gedeeltelijk kunnen vatten, al was het maar omdat ons begrip enkel het begrijpelijke produceert qua echtheid . er ‘is’ geen werkelijkheid achter de werkelijkheid en zeker geen hogere, het gebeurt zoals het gebeurt en wij zien van het gebeuren enkel wat wij kunnen zien, begrijpen, verklaren.

de persoonlijke, patriarchale god is dood (het concept blijft echter wonderwel bijzonder bruikbaar in bepaalde clarificatiebewegingen) maar we zitten nog volop opgescheept met zijn Lijk en dat blijft ons denken infecteren met het Zijn en de Dingen. veel van ons huidige onheil zou uitgeklaard kunnen worden mochten we beseffen dat al ons gespartel met niet alleen materialisme, rationalismen, (neo-)positivisme maar ook alle heroplevingen van de veelkleurige spiritualismen evenzoveel mislukte en mislukkende pogingen zijn om ons van ons Godscomplex te ontdoen. we zouden beter eindelijk tot het inzicht komen dat het bestaan niet bestaat, dat het Zijn niet is, dat er nergens ‘existentie’ te bespeuren valt en dat alle ‘dingen’ waarop wij menen te kunnen bouwen en die wij denken te kunnen ‘hebben’ berusten op evenzovele vormen van Zijnsbegoochelingen: ficties en fantasmen, constructies en waandenkbeelden die wij nodig hebben om de pijn te verzachten. want er is gewoon geen zijn, shit happens, het gebeurt gewoon, en wij gebeuren mee met, in, door, op, in, uit het gebeuren.

we vermijden in de Gignomenologie ook het woord ‘realiteit’ omdat dat rechtstreeks verwijst naar de dingen (Latijn: ‘res’): ons begrip reikt wel zover dat we kunnen vatten dat het proces van het humane bewustzijn (dat geen zijn is maar een gebeuren, een agens – we gebruiken liever het woord ‘geest’) de dingen en het zijn produceert in functie van net die begrijpelijkheid en de communicatie. we maken de ficties van het Zijn en de Dingen aan omdat we ze nodig hebben.

de saneringsoperatie van de Kathedraal gaat ervan uit dat hoe minder we nodig hebben hoe gezonder we zijn, dus het poogt de noodzaak aan ontologische structuren zo klein mogelijk te houden. deze deontologie is dus een idealisme in de zin dat we het ideaal van de volledige deontologie of de Oplossing nastreven, maar daarbij beseffen we terdege dat die Oplossing nooit leefbaar kan zijn: los het op maar Het oplossen zal nooit lukken.
de communicatie, de nood aan communicatie is zelf al een symptoon van het ontologische Rot dat door ons en rondom ons de kosmos infecteert. we gaan er immers vanuit dat de visie van de evolutie als een devolutie, een verergering, een beter verklaringsmodel is dan dat van een zich volmakende evolutie: de plant is erger dan het eencellige, het dier is erger dan de plant, de mens is het voorlopig ergste ‘bekende’ stadium van de complexificatiedrang van het Rot: waar de entropie, de eenvormige verspreiding van energie belemmert wordt door het minder rotte, wikkelt het Rot zich in in de ontwikkeling van het verspreide, het verschillende tot het een uitweg vindt uit de belemmering.

zo ontstaat ook de schijn der dingen dus uit de belemmering van de vrije doorstroming van het loutere ‘Gebeuren’ wat wij ervaren en kennen als ‘energie’.

dat klinkt misschien allemaal ewa erg, maar bon, alles wordt alleen maar erger dus dit gaat binnen 100 jaar of zo klinken als naïef idealisme. en plus: de gignomenologie heeft met de filosofie gemeen dat ge die niet moet bedrijven om u beter te voelen, als ge u slecht voelt kunt ge beter wat gaan wandelen of een ander dieet proberen of probeert ’s met een nieuw lief è seg…

het vermeende citaat van Herakleitos is dubieus maar het is wel congruent met de idolatrie van het manhaftige die de denker toch overduidelijk situeert in de volle glorie van het wild om zich heen slaande patriarchaat: hij zou denkelijk iets dergelijks kunnen gezegd hebben. de Harusmuze had geen oog voor mijn cynisch-kritische afbeelding van de oorlogsheld.

“jaja, maar ge vindt het wel plezant tekenen è menneke” smaalde ze.

joa sè.

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 1alle teksten van de NKdeE worden in lussen van herschrijfprogramma’s opgenomen. zo’n revisie/herschrijving noemen we in de Gignomenologie een Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

Noten[+]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #341

// elk probleem wil overleven

341 – het licht vindt nergens licht

hexagram 61中孚 – zhōng fú – “Innerlijke Waarheid

input

https://dirkvekemans.be/2018/10/02/harusmuze-107/

commentaar

in het Landschap van het Rot (Rayon R666.542.412.913bis in het Magazijn van Alle Mogelijke Werelden) voedt het licht het donker alsof het zichzelf zocht en al zoekende slechts wat het niet is op zijn weg vindt.
hebben wij een ‘innerlijke waarheid’, een licht dat zich een weg baant terug naar het grote Licht? is onze verlossing een verlossing van onszelf, van die nood die ons vereenzelvigt met een gemis?
elkwegs: het probleem wil aanhouden, het houdt zich verre van elke vorm van oplossing, en wil daartoe zichzelf herkennen rondom zich, in het andere duistere… waar het wil en kan, zo lijkt het toch, oplossen, helpen, groeien, verwezenlijken, verbeteren, goed worden, waar zijn, mooi zijn, echt, gewoon zichzelf zijn…

scève

Quasi moins vraye alors je l’apperçoy,
Que la pensée a mes yeulx la presente,
Si plaisamment ainsi je me deçoy,
Comme si elle estoit au vray presente:
Bien que par foys aulcunement je sente
Estre tout vain ce, que j’ay apperceu.
Ce neantmoins pour le bien jà receu,
Je quiers la fin du songe, & le poursuis,
Me contentant d’estre par moy deceu,
Pour non m’oster du plaisir, ou je suis.

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #19

19 – afgesleten rolt het wel de berg af

hexigram 61中孚 (zhōng fú) –  “Innerlijke Waarheid”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

het is iets. een situatie, een persoon, jij zelf…

hoe complex en hoekig en met zichzelf verveeld en verkrampt het ook vast zit in angsten en behoeftigheden: het slijt af en door het afslijten wordt het rond en ooit komt de dag dat het minste zuchtje het de berg doet afrollen.

niets bestaat, alles is gebeuren, en het gebeuren is een val. als verweer en als troost bij de verschrikkingen van dit universum, hebben wij mensen enkel de rede en de ander. ‘vrijheid’ is er niet. elke vorm van ‘vrijheid’ is een tijdelijke illusie die wij zelf creëren vanuit onze behoeftigheid.

het echte is niet alleen onkenbaar maar vooral ook onleefbaar. het onuitspreekbare wil je niet horen.

maar zelfs in de verzachtende constructies die wij ‘realiteit’ noemen dienen we te beseffen: er is geen ontsnappen aan de ondergang, de mens is op de keper beschouwd zelf een geavanceerd destructieprogramma, een kwaal, een virus, een speerpunt van het Rot. je kan met rot geen rot bestrijden, enkel versnellen, en dat is wat wij voortdurend doen met de nijd en de hebzucht in ons behoeftige handelen.

de rede gebiedt ons tot de ander. de rede gebiedt ons af te zien van zelfzucht en nijd, dat voelen we ook, dat gevoelen is de motor van de Vrije Lyriek.

alles gebeurt hoe dan ook van zelf. hoe pijnlijk het je wil ervaren bepaal je zelf. hoe minder je handelen wil, hoe meer ruimte je hebt voor de ander.
als je ruimte hebt voor de ander kan je de ander die ruimte geven. als je geeft, krijg je zelf meer ruimte.

space is the place (Sun Ra).

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Moins ne pourroit & la foy, & l’hommage, 
Que nous lyer a son obeissance: 
Si contre tort, & tout public dommage 
Nous ne vouions le Coeur, & la puissance. 
Donc au Vassal fut grand’ mescongnoissance 
Quand plus, que soy, faingnant sa France aymer, 
Osa en vain, & sans honte s’armer. 
Mais celle part, comme on dit, la greigneur, 
Deceut celuy, qui pour trop s’estimer 
Vint contre soy, son pays, son Seigneur. 

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #16

16 – de deur is weg, maar letters tellen niet

hexigram 61中孚 (zhōng fú) –  “Innerlijke Waarheid”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

commentaar

de stroom die je binnenlaat door poort te zijn van de traditie is naamloos en onverschillig, maar allen jij kan ze binnen laten. het is als niemand dat je telt.

je kan hieronder je eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze geven. die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Je preferoys a tous Dieux ma Maistresse, 
Ainsi qu’Amour le m’avoit commandé: 
Mais la Mort fiere en eut telle tristesse, 
Que contre moy son dard à desbandé. 
Et quand je l’ay au besoing demandé 
Le m’à nyé, comme pernicieuse. 
Pourquoy sur moy, ô trop officieuse, 
Pers tu ainsi ton povoir furieux? 
Veu qu’en mes mortz Delie ingenieuse 
Du premier jour m’occit de ses beaulx yeulx. 

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)