Régine

[this article has multiple issues, please help me fix it]

Régine is een NKdeE transformatieprogramma en onderdeel van de doc-functies van SaNDGRaPH.

invoer: eender welk kunst-voorwerp (het object -materieel of klank, tekst, dans,…- moet door iemand als dusdanig worden gepresenteerd aan andere mensen) [incorrect, incomplete wording, please rephrase]

uitvoer: een epaterende ‘verklarende’ tekst over het ingevoerde voorwerp in de stijl van Kunst-Zaken of Ziggurat, twee tv-programma’s van de eertijdse BRT.

je kan met het programma ook ‘regineren’ over een ‘gewoon’ voorwerp, maar dat doe je als NKdeE novice beter stiekem want daar strenge straffen op.

regineren om te regineren is uit den boze.
er zijn grenzen wel è” is zowat de boodschap van de Kathedraal hier.

er bestaan talloze spotprenten en cartoons van novicen die in hun slaapzaalbed liggen te regineren [quotation needed]