Kwaliteit

NKdeE taaluiting die de hoedanigheid van een benoemd deelgebeuren inschrijft in de Realiteit.

in oppositie met Kwantiteit.