Categorieën
PK-LP

Nieuwe Kesselpoet: Gerard Scharn

Het is effen wat stilletjes geweest op Poetry Kessel-Lo Poezie, maar de Vrije Lyriek draait terug op volle toeren in het Centrum van het Gekende Universum, ons geliefde Blauwput en omstreken, de Parel van Vlaams-Brabant, Kessel-Lo!

Thans kunnen wij u melden het toetreden tot onze rangen van Gerard Scharn, een Lyriek Talent uit Nederland (lees hier een interview met onze nieuwe KesselPoet)! Welkom Gerard!

Zijn eerste bijdrage, de trits gedichten waarmede hij zich een plaats wist te verwerven onder de befaamde Rij der Onsterfelijke KesselPoets, kan u hier lezen: http://www.vilt.net/kessello/?p=2701

Categorieën
Lopende zaken PK-LP

Red ViLTNET: objectief 150

Lieve klikmuiskinders,

Afgelopen winter was het effen grote paniek omtrent het behoud van ViLTNET, de overkoepelende website waar onder meer de Neue Kathedrale des erotischen Elends en POETRY KESSEL-LO POEZIE te bezoeken is. Dankzij een milde storting van Vadertje Staat (ik trok terug van de belastingen) heb ik het achterstal in de hostingkost daarvoor al kunnen aanzuiveren. Bleef er nog een saldo van 200 euro open voor de lopende periode (februari 2011 – februari 2012).

Eén lid van PK-LP bracht met een gulle donatie van 50 euro de te betalen som reeds terug tot 150 euro. Via deze weg doe ik een warme oproep om middels bijkomende donaties dat ridicule getal van tafel te vegen en het behoud van ViLTNET te verzekeren. Dit moet toch haalbaar zijn! Als iedereen die dit leest 10 euro stort zijn we er al!

Red de Kathedraal! Red de Vrije Lyriek van Kessel-Lo!

Mail naar dirk@vilt.net
Stort op IBAN BE22 7340 2968 5847  BIC KREDBEBB (op naam van Dirk Vekemans met vermelding ‘Red ViLTNET’)
Doneer via Paypal : dv@vilt.net

De voortgang wordt via reacties hier en op Facebook kenbaar gemaakt.

De Kathedraal dankt u en Kessel-Lo sluit u in haar warme armen!

Categorieën
Lopende zaken PK-LP

Christy Sheffield Sandord – Nieuwe KesselPoet

Met een gedicht en vier grafische werken rond de fabelachtige Pina Bausch verschijnt heden Mary Sanford op POETRY KESSEL-LO POEZIE, de nog immer druk bezochte internationale pleisterplaats van Vrije Lyrici. Een beetje engels kan u ook wel aan, dus voor wie haar nog niet kent, over Christy zelf en haar hoogstaande werk:

Christy Sheffield Sandord’s work has appeared online and in print.  Christy was the First Virtual Writer-in-Residence for trAce.  He work has appeared at Light and Dust and in numerous literary publications such as Exquisite Corpse, Another South, and Sex and Chocolate.  She is the author of seven small press works of poetry and genre fusion, including The H’s: the Spasms of a Requiem..

We’re honored to have you amongst us, Christy!

Categorieën
Lopende zaken PK-LP

PK-LP update

POETRY KESSEL-LO POEZIE, onze meertalige code-wasserette op www.vilt.net/kessello steekt sinds kort in een nieuw kleedje. De nieuwe lay-out is er één die zichzelf wil laten wegdenken en daar soms al in slaagt, maar we sleutelen er nog verder aan.
Less is more voor die schermuitdraaiverfraaiïngen, alle aandacht dient immers te gaan naar de schrijfsels van de PK-LP auteurs zelf , een bont en wissellend allegaartje van binnen- en buitenlands talent. Die maken van PK-LP wat ze ervan kunnen of willen maken, want eens je het tot KESSELPOET geschopt hebt, mag je daar gewoon je zin doen.

Een KESSELPOET is een door de KESSELPOORT gevalideerd beoefenaar van de Vrije Lyriek. De Vrije Lyriek is de coderingspraktijk van sensaties.  De  KESSELPOORT bestaat uit  een wisselbestand van KESSELPOETS.

KESSELPOET wordt je als je drie dingen gepubliceerd krijgt achter onze URL. Inzenden doe je naar mij dirk@vilt.net of naar één van de andere editeuren, ‘k zou nog ’s moeten rondvragen wie er wil inzendingen ontvangen.

Zo vervoegde onlangs onze rangen dhr Kees Godefrooij, bezieler van het neo-nedervallende ‘Zwarte Romantiek’ een virtueeltje voor esthetisch oversensitieven, een quasi dagelijks duister genot voor onze  van licht vergeven blik.

Loont dat de moeite, dat Kesselpoetendom? Wel, je komt met je werk terecht  op het enige meertalige forum in onze contreien waar er zowel   voor poëzie, proza, visuele poëmen, essay enfin  alle (on)denkbare literaire schrijfsels als voor  grafiek, collage,  montage, audio, video enfin alle mogelijk vormen van blogbare code van poëtisch-creatieve aard plaats is. Het loopse mixtuur beoogd onderling één en ander te bevruchten, een idee dat ook al merkbaar aanwezig is in de mix van erg locaal met erg internationaal, erg hoog en erg banaal, erg netjes en erg obsceen, erg hij en erg zij,  erg in en erg on.

Binnenkort hebben we ook een winstoogmerkloos handeltje in papierwaren binnen handbereik, zodat we een heus  PK-LP Archief in drukvorm beschikbaar gaan stellen. Eénmaal per jaar zal ook 1 of meerdere daartoe verzochte bloemlezer (s) ofte elegist(e) (s)  een PK-LP Jaarboek samenstellen.

*      *
*

POETRY KESSEL-LO POEZIE is een stap naast  alle dilemma’s die een in de tang van de exploitatiecultuur gegrepen creativiteitsbeleving dreigen te verlammen.

Op dit  historische ogenblik,  waar ons nog nooit zoveel mogelijkheden ter beschikking stonden om tot een rijke participatiecultuur te komen, staart iedereen zich blind op schijntegenstellingen en nepproblemen, en lijkt alleen dat van tel dat netjes gepresenteerd en naar behoren gelabeld en dus volstrekt onschadelijk en oninteressant richting consumptie kan. Reële problemen worden op professionele wijze onder de mat van de hysterische symptoombestrijding gekeerd. Of symptoomverheerlijking, want van de wieg tot het graf worden we in de ban gehouden van een apathie, de fascinatie  door het sensationele die elke sensatie uitsluit, en daarbij staan verhalen van geweldpleging en ondraaglijke ellende, van live vertoonde massamoord en letterlijk indringende verslagen van pathologische gevallen hoog op de rangorden van de nieuwsprogrammatoren. Diep in Afrika berekent dan een warlord hoeveel afgehakte kinderbeenderen en uitgerukte vrouwenharten het deze maand zal kosten om het nieuws te halen. Uw nieuws, want u bent het waard.

De amorf gedachte consumerende massa wordt daarbij alsmaar gladder met beter naar binnen schuivend vertier bedient, zodat er weldra van enige vertering geen sprake meer is en de gestabiliseerde individu’s, volslagen ontworden autofage weerstanden zijn in een toepassing die draaiend op gelouterde doodsdrift alsmaar sneller tot een Besluit dreigt te komen, de stilstand van het Zijn, een soort  bevroren kwabbernoot. De meest hevige stroomstoten die nu nog deze mensenklomp aan het trillen krijgt, de horrifieke verhalen van doem en ondergang, van weerzinwekkende bloeddorstigheid en kotsklare ontaardingen, zullen ook dan verstillen, en het humane zal eindelijk vatbaar zijn, volkomen transparant, puur, goddelijk.

Wel PK-LP is volstrekt onverteerbaar. Het kost niks en het levert niks op. Het kotst creaties in uw schone schoot. Het is kunst noch kitch, vis noch vlees en vooral ook  geen poëzie, want die ligt ook al verkiesbaar in de rekken.  Poezie: een tremaloze verschrijving van het bestaande.  Een verder vrij onbenoembare en onafgebakende   stroom van creatieve uitlatingen die we zo op u af laten komen.

PK-LP is de laatste frontier, en meteen de eerste want het is space itself, het ding komt tot stand waar het tot stand komt, omdat het tot stand komt, daar, telkens weer. Het maakt aldus haar eigen plaats aan, het is een poort die aanspoort tot plaatsvorming. PK-LP barst uit in het bestel als een paarse zweer op een hoogst onwelvoeglijke plaats.

PK-LP stroomt  postliteratuur op u af,  in alle betekenissen van het woord, maar vooral in die zin dat het geen labels behoeft. Want labels worden toegekend door de sterkste spelers op een markt die niet de onze is, want wij zien u niet als eindgebruiker, wij exploiteren niet onze talenten en die van onze collega’s om ze aan u of wie danook te kunnen slijten, wij benaderen u als participant, zelfs al doet u niets meer dan het openen van onze bestanden.

Het enige label dat we toekennen, toestaan is dat van de auteur, die ondode in elk van u, dat ontembare woelwater waarmee u elk bestand te lijf gaat, een lijf van vlees, bloed, zeik,  tranen en humaan vruchtensap, een stel handen die zich niet afgeschreven weten, maar die tokkelen van leven, sensualiteit, die voortdurend de virtuele paden inwriemelen op zoek naar ruimte, tijd, een Al vol  ledigheid & tijd voor het plezier dat daarin botst en binnenrolt, de glimmende purperen bal in uw kamp, de naakte spier van de creatie, gespannen aan de botten van uw van diepzinnigheden doordrenkte schedelnaadvergroeiïngen (vochtig houden en buiten direct zonlicht).

De auteur is immers  het raam, het perspectief op de plaats, en zonder een meervoudigheid van perspectieven komt er geen enkele plaats tot stand, tenzij een gemeenplaats, maar die hadden we al. Ieder van u is auteur, in potentie, maar om die potentie waar te maken moet je er niet over lameren, maar schrijven, tekenen, schilderen, coderen, je plaats maken zodat je je plaats kan vinden en ook ruimte  kan geven aan éénieder die daarom verlegen zit, en dat zijn er nogal wat.

Enfin, soit: laat ons hopen, en anders schrijven we wel weer een nieuwe patch.

Categorieën
Lopende zaken PK-LP

uitgezond

20090125

PK-LP is altijd open voor inzendingen.

3 aanvaarde inzendingen leveren u de titel op van  KESSELPOET voor het leven, plus u krijgt dan toegang tot de blog en kan posten wat en wanneer u maar wil. Straks wordt er voor bijdragen aan PK-LP ook een archiefdienst op papier voorzien (POD), zodat uw bijdragen riskeren afgedrukt te worden. Naar alle verwachting zal het mettertijd moeilijker worden om de titel van KESSELPOET te verkrijgen.
Waag uw kans en zend uw spullen naar  dirk@vilt.net. Straks prijkt u misschien dan in dit rijtje van illustere namen:

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken PK-LP

The Ra PK-LP Quarles Sun Dial Connection

maar in het Engels dan, Purple Night Blues op PK-LP.

Poetry Kessel-Lo Poezie staat open voor iedereen. Het enige wat je moet doen om KesselPoet te worden (Gerrit Komrij komt je hier dan wel weghalen, zoals met Maarten gebeurd is) is drie werkjes geplaatst krijgen, daarna ben je ‘binnen’ en dan mag je er doen wat je wil ( nou ja, zolang het binnen de kadertjes van je posts blijft). Gedichten, vispo, audio, video, body-art, ballonenknoopkunst of whatever that can be blogged opsturen naar dirk_AT_vilt_PUNT_net!

Binnenkort hebben we allicht de mogelijkheid om de archieven van PK-LP in POD vorm aan te bieden, dat oogt mooier altijd voor je mams en paps als je naam op een tastbare publicatie prijkt…
Lanny Quarles vond het ook leuk, mijn Sun Ra Poeem, dus heb je meteen nog ’s goed excuus om te blijven plakken op zijn blog.

Op zijn statische website op www.hevanet.com/solipsis kan je Quarles visuele werk bewonderen, waaronder ook talloze prachtige gif-animaties, gemaakt met 3D soft. Het discrete lintenparadijs van Quarles is even grotesk, omvangrijk, hypersensitief én doordacht als zijn slightly automated  écriture waarin hij zich dagelijks laat kennen als een volbloed literaire deus ex machina: we zijn gered want we zaten heel de tijd al in het Phanero-hoofd!

Welkom in de solipsitische wereld van Phaneronoemikon!

Categorieën
lyriek PK-LP

fatum voor dummies

EENVOUD

In je ogen zie ik niet je ogen
in je handen voel ik niet je handen
in je wereld ken ik niet je wereld

je ogen geven mij de ogen waar het zicht als licht in glanst
je handen reiken mij het voelen dat ik tastbaar raken kan
je wereld draait de wereld tot je in mijn wereld komt & danst

maar niets van jou is ooit van mij
niets van mij komt weg uit mij
ik kom je nooit in leven naderbij

zie ook “lost in space”, een korte sitcom voor scherm en voice-over op PK-LP

Categorieën
lyriek PK-LP

Moeder

Moeder ben ik & een kind met het steenvocht
middelpuntvliegend van het hart waar bonkt & beukt
de grote verguizer rechtopstaande van het ik
& waar ik bloedend de gaten betast van de verlossing.

O Moeder o sterren van Uw ogen
o schittering wit waar wij U vinden zouden
& waar wij U geven konden ware het niet
wat wij geven wilden & vonden
de dorre slaap was aan stervenden
& de wake aan het ziedende leven.

O Moeder uit mijn lichaam sissende suist
de stoom van de angst, mijn ogen verbeelden mij
schimmen, het struinen van geesten
in het schuim van de zee terwijl stervende
toch voel ik mij lenig te trillen staan & lillend
schudt ik mij de veren de wijzers de schubben
& de woorden waarin ik schuilde voor U.

Murmelende borrelt in tunnels uit de helm
van de stilte die nog omknelt de kinderschedel
de gladde stralen der strijdzuchtige gezangen
& ontbranden hun giften aan gloeiende kolen
van haat in de ogen.

Op het verstapelde gebladerte rusten nog
de naamloze resten der misgunden:
als kralen rijg ik de okeren tekens
van schande aan het snoer van mijn zang.

In de wind boven de stortrots
krijt de kalk zich stemloos uit de lijnen der beloften
& in de ogen der blinden strooit zich de pijn van hun stof.

O Moeder splijt ons helder de weerbarstige lippen, fluister
ons zuiver de uitkermende verte, laat ons
uw onmetelijkheid in stilte geworden
opdat ons afvallen zouden als bevroren vruchten
de zwarte pukkels van de haat, geef ons heden
de kracht in uw heengaan te verdwalen
zoals u verdwaalt in de troosteloze
labyrinten van onze kurkdroge zielen.

dv, vrij naar een tekst van Judith V. op POETRY KESSEL-LO POEZIE

Categorieën
Kathedraalse Leer PK-LP Proza

de Gebeurte van het Eerste Zingtuig


het spoor van herakleitos

het spoor van Herakleitos


(viltstift op postkaart door iderden, met enige ai-sterretjes
uit het ViLTse pikselplakfabriek)

monu
ment
ale s
pek-
takel
tekst:

 

Lees in PDF formaat :

“De Gebeurte van het eerste Zingtuig”

 

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken PK-LP

The Gigantesques Hommes de Reseaux, part 2: the Terrible Infant

FLUXNEWS 2008

Wij verwelkomen
weer een
Geheel Nieuw Gebrande
KesselPoet :
‘le plus wallon des flamands’:
‘électron libre du genre collagiste provocateur’

mail-art meester & maitre-collagiste
Luc Fierens
www.vansebroeck.be

naar de eerste bijdrage van Luc Fierens

Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken PK-LP

Viert Valentijn met LPB op PK-LP!

Omdat er dus in Antwerpen – onze Dikke Parel aan de Schelde – niet veel te zien gaat zijn, blijkbaar, opent PK-LP haar Hemelpoorten wijds voor een Valentijnse Boon Week.

aboerentoren.jpg

Auteurs die op hun zolder natuurlijk allemáál een stukske Feminatheek hebben liggen ( of Homotheek of – voor de dierenliefhebbers onder u – een Teek tout court) worden verzocht deze massaal te sharen op de POETRY KESSEL-LO POEZIE website (http://www.vilt.net/nkdee) in de Ware Open Spirit waarin zij naar eigen Zeggen immer uitblinken.

De Ware Auteurs die al Lid zijn, kunnen dat Zelf, zo Is dat nu eenmaal.

De anderen mogen hun Ding opsturen naar dv@vilt.net, alwaar ik, als volleerde spamspons, zal pogen het Ware van het Valsche te scheiden.

Lang Leve L-P Boon!
Lang Leve Antwerpen!
Lang Leve ’t Schone Blote Leven!

Categorieën
Lopende zaken PK-LP

PK-LP & het Breukers-effect

contrabas_effect.gif

Hm. Van gemiddeld om en bij de 20 naar 170 bezoekers middels 1 berichtje op De Contrabas.
Kesselpoet Adriaan Krabbendam scoort een home run met zijn promotiestunt!

Nog effen & het Toekomstpad hier wordt hernoemd naar de Boulevard Chrétien Breukers.

Herstellen

Ondertussen gaan we gezapig door met het kopiëren van de oude posts van het Blogger blog, door de almacht van Google gesloten wegens een (vermeende?) overtreding van de Terms of Agreement. Die Terms zijn overigens zo vaag dat elke klacht sowieso een serieuze kans maakt om iets of wat naughty of ontluisterende inhoud per kerende post monddood te maken. Vrije meningsuiting, maar dan de Amerikaanse door- en door kapitalistische versie.

Bon, we gaan daar niet verder over zeuren, het is aan iedereen om aan deze perfiede stand van zaken de voor hem of haar juiste conclusies te verbinden, wij dachten dat een verdere publicatie van PK-LP enkel nog kan in eigen beheer, onafhankelijk dus. Want via gratis aangeboden services is die vrijheid van meningsuiting dus een lachertje, de enige vrijheid die je hebt is die van een monddode conformiteit. Er is bloei mogelijk, maar bij het bloeien dient men in de juiste richting, die van de moral majority te lichtschermkronkelen.

Dat gaat ons uiteindelijk centen kosten, die onafhankelijkheid, dus er wordt aan een Plan gewerkt, waarbij het Plan zelf dan weer niet bedreigend mag worden voor de inhoud. De Heer geeft, de Heer neemt, maar nooit is er iets nieuws onder de Zon.

Vissen

Voor alle duidelijkheid wil ik hier effen geweten hebben dat ik dan wel uitgever ben van deze ‘lopende publicatie’, de inhoud van de posts valt volkomen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. Mettertijd komt er wel een disclaimer van die strekking op.
Ook voor het literair-creative discours, overigens, geldt dat. Niet dat iemand daarvan zal wakker liggen, maar het is niet omdat ik iets op PK-LP laat verschijnen dat ik dat zo fantastisch of zelfs maar ‘goed’ vindt. Mijn enige doel is het uitbreiden van het online culturele aanbod. Het ding is een poort en krijgt als poort wel een eigen karakter en hopelijk ook dito uitstraling, dat is het werk van alle auteurs samen, tussen wie het onderling helemaal niet hoeft te ‘boteren’, laat staan dat ze één of andere school zouden vormen. Scholen, dat is iets voor vissen en kindertjes, daar doe ik niet (meer) aan mee.

Mijn eigen smaak is meestal het laatste argument om iets al dan niet toe te laten van wat mij ingezonden wordt, het heeft allemaal veel meer met de degelijkheid van de code. Qualitatieve diversiteit met een maximum aan ‘vakjesdoorbrekende’ schrijfsels, dat is ongeveer mijn scheermesje. Plus iets doen dat in andere media niet kan. Zo is het internet bv ook uitermate geschikt om samen te werken met mensen waarvan je in het echte leven onmiddelijk van zou gaan lopen.

Wat in mijn geval dan ook weer niet al te onrustwekkend is, want ik ben zo’n sociale angsthaas dat ik van bijna iedereen ga lopen. Om nog maar ’s te zeggen dat je een afwijzing of aanvaarding helemaal niet dient persoonlijk op te vatten.

PK-LP wil bruikbare code, bruikbare code & bruikbare code.


PK-LP Podcast

Bon, nu we dat van de baan hebben nog hetvolgende: elke maand, zo ongeveer, hoop ik een PK-LP podcast episode te kunnen samenstellen, je weet wel zoiets waar je je kan op abonneren middels iTunes of een andersoortig mp3 draaiding & waar dan geluid en desgevallend bewegende beelden uitdonderen.

De eerste episode was, euh, een matig succes, de test is alleszins geslaagd en iTunes heeft ons braafjes erkent als een échte podcaster.

De URL om uw blitze kerstboomapparatuur op af te stemmen is http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=271876505

Het grijs van de weinige mij nog resterende haren oogt plots keineig cool.
Ik word alsnog hip & hit ( of was dat hit & run?).
Nog effen & we kunnen flesjes van mijn speeksel gaan merchandisen.
Hush, paps, rustig maar.

Inzenden

Voor de volgende episode kan u URL’s van geluids- en/of videomaterialen inzenden naar dv@vilt.net tot en met 15 februari 2007. Voor de podcast items is er dus wel telkens een deadline, als die voorbij is, kan het wel in de volgende maand..

Het enige echt valabele criterium om een kans te maken, is dat u de bestanden in Creative Commons 2.0 licentie mág en wil vrijgeven ( met de zgn. Some rights reserved: vrijelijk te kopieren en te verspreiden op voorwaarde dat er geen commerciële doeleinden mee verbonden zijn). Voor de rest is het gewoon afwachten of het erop komt.

Je ziet wel: als Chrétien dan nog ’s linkt, dan ben je in 1 slag wereldberoemd.
& alle blondjes zeggen aah.

Foei toch.

KesselPoetendom

Ook voor de podcast-inzendingen geldt de regel: drie aanvaardde inzendingen is prijs.
Dan mag je, zo je dat wenst, toetreden tot PK-LP als auteur & blijven posten tot je vingers aan het klavier kleven.
Auteurs die veel & vaak posten ( en hun collega’s of het publiek niet nodeloos lastig vallen) schoppen het uiteindelijk tot editor, en dan mag je weer wat meer.

Zie nu, ik kan het ook al, dat vaag blijven.

Aja: het is wel degelijk KesselPoet, zónder trema of verengelsing, fonologisch fonetisch is dat dus [keslput] .