Categorieën
finis mundi Harusmuze NKdeE Tarot P'Tix

BKO

T:P3 IT:33

P’TiX
P’TiX BKP – ’the final hare fight’

P’TiX is een grafisch NKdeE programma dat van accidentele en intentionele invoer middels intuïtieve, semi-bewuste visuele projecties van de gebruiker (proefpersoon/patient/tekenares) elke dag minstens 1 narratieve potloodtekening produceert in een vierkant formaat.

P’TiX Basics

– de code van drie letters in de titels van de uitvoer is de datum van publicatie in een eigen formaat van de NKdeE.

– de accidentele invoer bestaat 52 vlekken in Oost-Indische inkt en bister gemaakt door de gebruiker.
de vlekken werden met een glasplaat op verloren kartonpapier afgedrukt, een procédé waarover de gebruiker geen enkele controle heeft en ze zijn ook in een duur gemaakt (minder dan 5 minuten) die geen intentionaliteit toelaat.

– elke volledige cyclus van het programma bestaat uit 52 dagen/tekeningen.

gedicht

de muze

de vrouw waarrond het draait
is een hemelse sloerie,
het soort waarmee je niet
of toch nooit in háár bed –

het samengaan van de gedachten
met het golven van haar onwil
brengt de zinnen in vervoering
tot muziek die van geen
woorden weten wil.

het soort dat zij bedient
krijgt u beter niet te zien.

voor finis mundi

FINIS MUNDI produceert een aantal lyrische teksten die een fictief narratief kader gemeen hebben. FINIS MUNDI vraagt derhalve van de lezer enig inlevingsvermogen:

stel dat de doemdenkers het aan het rechte eind hebben, en dat je je in de situatie bevindt dat je het ziet gebeuren. OMG. het is écht zover. de Apocalyps, het Einde der Tijden is aangebroken. jeuh.

stel nu dat X een dichter is die zich in die situatie bevindt.

FINIS MUNDI presenteert wat X, die hypothetische dichter, zou geschreven kunnen hebben.
technisch: de vertelruimte waarin het programma loopt, bevindt zich in die voorwaardelijk voltooid verleden tijd.

i tjing hexagram

hexagram 33 (dùn) – “Terugtrekken”

H A R U S M U Z E

29 – de rots bemost, de zee mengt blauw met rood

de lievelingskleur van de Kathedraal is purper.

64 – het begrip begrijpt niets, het wil grijpen

‘het kunnen vatten’ is al wat beter, ‘het snappen’ is een egocentrisch vluggertje en ‘het voelen’ is samen met ‘er geloof aan hechten’ helaas voor de meesten onder ons te hoog gegrepen.

135 – zie het zwijgen, dan voel je de woorden
332 – WIE HET WIL, KRIJGT HOOGUIT DE HELFT ERVAN
398 – hou op afstand wat je genezen wil

ook in de ‘werkelijkheid’ – de wereld die zich laat leiden door het dictaat van het Zijn, is gezondheid een niet absoluut kwantificeerbaar gegeven.
net als bij het Oud-Griekse ‘pharmakon’ geldt hier de identiteit van de kwalificerende tegenstellingen: ‘ziek’ en ‘gezond’ staan net als ‘geneesmiddel’ en ‘vergif’ op een zelfde cirkel die door het gebeuren spiraalt. elke kwalificatie is in gedurige oscillatie tot ze instort bij de uitspraak, het verdict, in dit geval: de diagnose.

het moment kwantificeert de kwaliteit tot ‘exacte’ informatie. informatie vernietigt de waargenomen kwaliteiten middels hun benaming.

wanneer je merkt dat je een Lichaam (een proces, een levensvorm, een organisaties) wil ‘genezen’ is je waarneming al door je kennis van de ‘ziekte’ geïnfecteerd: enkel door afstand te houden kan je het proces, de levensvorm nog in de gezonde staat waarnemen waarnaar je denkt het te moeten terugbrengen.

vaak zal je dan zien dat wat jij aanvankelijk als ziekte waarnam, eerder een genezingsvorm is voor een ongemerkte kwaal die daar logisch en/of temporeel aan voorafging, zonder daarvan de oorzaak te moeten zijn (jij bent toch ook niet het gevolg van de ziekte die je ziet?).

elke diagnose opent een eindeloze reeks van diagnoses.

soms zal je dus wat men symptomen noemt eerder moeten aanmoedigen, stimuleren om de ‘genezing’ te bespoedigen. bij een psychotische episode bijvoorbeeld wordt de ‘patient’ vanwege de vaak dramatische impact op het gedrag steevast als ‘lijder aan de ziekte van de psychose’ verdoofd en behandeld in functie van het onderdrukken van de psychotische druk, vaak helaas ook met gruwelijke olifantenmiddelen die meer schade aanrichten dan dat ze de gezondheid bevorderen.

de lectuur van het werk van Jean Oury én persoonlijke ervaring bevestigden ons vermoeden dat er betere resultaten zouden kunnen geboekt worden wanneer men in een beveiligde omgeving ‘de psychose z’n gang kan laten gaan’.
wat wij ‘psychose’ noemen is immers de natuurlijke ‘genezingsmethode’ van de Humane Triade (het NKdeE begrip van ‘de mens’: een dynamische cluster rond de polen van de Geest, het Lichaam en de Ziel (=vlees, materie) bij een opgelopen mentaal trauma.

wetten en praktische bezwaren maken zulk een aanpak de facto onmogelijk in de huidige constellatie. het is overigens voor dergelijke ‘patiënten’ niet echt aangewezen om effectief te genezen, want de respons van de samenleving in het algemeen en de ‘dierbaren’ van de ‘patient’ in het bijzonder op dergelijke genezing is een bepaald ontnuchterend vertoon van genadeloze humane wreedheid: een waanzinnige behoort immers waanzinnig te blijven, het initiële verdict was immers definitief.

in een zwakkere maar toch ook al behoorlijk desastreuze vorm merk je dat maatschappelijk verbod op genezing ook bij mensen met een verslavingsproblematiek: de verslaving mag dan erkent zijn als ‘ziekte’, een genezing na behandeling is slechts een ‘voorwaardelijjke invrijheidsstelling’, de patient hoeft niet te rekenen op een volledige rehabilitatie, het label van de alcoholicus is onuitwisbaar, al lijkt het onzichtbaar.

‘waanzinnigen’ zijn voor het leven ‘naakte mensen’ in de zin van Agamben: zij staan, in de werkelijkheid van het Zijn, voor eeuwig en altijd buiten de werking van de humane rechtvaardigheid: het is wat het is, zotten zijn zotten. en al te dure bejaarden worden met anti-psychotica zot gemaakt om ze vervolgens tot de dood hen verlost te verdoven en met volslagen willekeur te behandelen.

althans: aldus vertoont zich tenminste op dit ogenblik de ‘werkelijkheid’ van het Zijn aan schrijver dezes.

we onthouden: gezondheid en ziekte vormen een dynamische balans in het verloop (de afloop) van het Rot, die door de waarneming (diagnose) wordt verstoord.

compiled by dv@BKP

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

NKdeE Tarot
mogelijks weldra beschikbaar…

Steun de Vrije Lyriek!

de Neue Kathedrale des erotischen Elends
is een gave van iedereen voor iedereen

financiële steun voor de NKdeE is welkom op
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB
op naam van Dirk Vekemans.

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt alle berichten in je mailbox.

Uw adres wordt verder NIET gebruikt of doorgegeven en u kan op elk moment opzeggen.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.