Categorieën
collage Harusmuze LAIS NKdeE Tarot P'Tix

BJW

T:S4 IT:64

P’TiX
P’TiX BJW – ’truce’
NKdeE Tarot Deck v.0.2 – 2 OF PENTACLES – CHANGE – C

audio

gedicht
LAIS CCCI
Vingers werden vlinders aan de handen,
het gouden haar bracht stralen op de wang,
armen sloopten van onmin de wanden.
  Onstuitbare pijn beklemde de zang:
de agonie van het zijn maakt ons bang.
 Men ziet wat men weet, men kent wat men ziet,
't zag wat het voelde maar kende het niet.
  Vóór het de poorten sloot naar 't verlangen,
wou het nog zicht op 't gehele gebied,
gooide zich in het kolken der gezangen.

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ rest, begraven in het desolate landschap van een dode taal maar argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

de originele Délie wordt simultaan onderworpen aan een Kathedraalse Lezing in het Scève programma dat NL parafrasen en geannoteerde vertalingen uitvoert.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet. het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

in de nu twaalfjarige dans rond de afwezigheid van LAIS werd en wordt er bijwijle ook geflirt met AI gestuurd schrijven en worden er experimentele uitvoerpoorten getest naar beeld en geluid.

i tjing hexagram

hexagram 64未濟 (wèi jì) “Vóór de Voleinding”

H A R U S M U Z E
未濟

226 – zonder het te zijn kunnen we niet praten

voor wie de ‘verhetting’ van het lyrische ‘ik’ in LAIS maar niks vindt: het lange termijn effect van de taal op elk humane individu als representant van een genus, is een ‘vertaling’ van de beslotenheid van de subjectiviteit naar de ‘neutrale’ objectiviteit van het begrijpelijke, een verarming dus.

taal informeert, informatie vernietigt.

en de mens kan enkel volgen wat de taal hem voorschrijft, want het talig geïnfecteerde is meteen fataal afhankelijk van de infectie.
niet in het ijle dat zich buiten de tijd zou bevinden (transcendentie, in een paradijs boven het leven verheven) maar in de volle beleving van de duur (bij het verlaten van het ego, in de volle beleving van de immanentie), in het moment dat zich daar als bij gratie kan voordoen, kan het individu nog ontsnappen aan die wetmatigheid.

de ‘gevangenis’ van het immanente impliceert ook dat je de taal niet kan ‘wegdenken’, het bewuste denken is immers ‘zijnsverbonden’ met de taal. we worden al een ‘het’ van het moment dat we beginnen te denken: zonder een beetje ‘het’ te worden, kan er niet gepraat worden.

Harusmuzes
zonder commentaar:
424 – soep met brood is ook best lekker eten
432 – iets onvergetelijks onthoud je niet

compiled @BJW by dv

de HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakel, het Beginsel van een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

NKdeE Tarot

steunabonnement (gift) :
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt.

Geef een reactie

NL EN FR RU ZH-CN AM
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.